27.03.2016

Publicaţie: Psihologia Resurselor Umane

Cuvinte cheie: deschidere spre experienţă, autoeficacitate în căutarea unui loc de muncă, comportament de căutare a unui loc de muncă, angajare

Articol : Deschiderea către experienţă şi autoeficacitatea în căutarea unui loc de muncă: un studiu asupra efectului mediator al autoeficacităţii în căutarea unui loc de muncă

Autori: Rusu A., Sava Fl. A., Ticu C.

Anul publicării : 2014

Prezentare realizată de Matei Ionuţ Cristian

Studiul încearcă să răspundă unei probleme stringente a societăţii: şomajul. Acesta se concentrează pe acoperirea golului care există la nivelul literaturii de specialitate cu privire la  relaţia dintre trăsăturile de personalitate şi procesul de căutare al unui job. Prin intermediul acestei cercetări autorii încearcă să atragă atenţia asupra relaţiei care exista intre  deschiderea către experienţe noi şi procesul de căutare a unui job şi mai ales care este efectul mediator al autoeficacităţii în această relaţie.

Metodologie

În cadrul studiului au participat 103 persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 55 de ani, majoritatea femei (63%), dintre care doar 43% aveau  studii superioare. Acestea au fost alese pe baza a trei criterii: să fie şomere, să nu fie înscrise la cursuri academice şi să îşi fi căutat în mod activ de lucru în ultimele 6 luni. Pentru a testa ipotezele propuse de autori, şi mai ales pentru verificarea modelului propus de aceştia, participanţii au fost rugati să completeze, o singură dată, o serie de chestionare cu privire la variabilele propuse spre analiză.

Aceste variabile au ţinut de zona factorilor de personalitate cum ar fi deschiderea spre experienţe noi. În acest caz s-au colectat date şi în legătură cu ceilalţi factori de persoanlitate încercând astfel să fie ţinut sub control efectul pe care aceştia l-ar putea avea. Celelalte variabile au ţinut de autoevaluare şi sunt reprezentate de autoeficacitatea în căutarea unui job, intensitatea în căutarea unui job şi de efortul depus în căutarea unui job. Toate chestionarele au avut itemi cu răspunsuri pe scale de tip Likert cu valori intre 1 şi 5. Datele obţinute au fost ulterior procesate statistic.

Concluzii

Articolul conchide că deschiderea către experienţe noi are o relaţie puternică cu intensitatea căutării  unui job şi cu efortul de căutare a unui job. În plus, studiul arată că această relaţie este mediată în totalitate de autoeficienta căutării unui job. Aceste lucruri sugerează că într-o piaţă de muncă în continuă schimbare persoanele cu un grad mare de deschidere au şanse mai mari să se implice în căutarea unui loc de muncă.

Implicaţii practice

La nivel practic, acest  studiu poate produce, prin intermediul unei abordări create special pentru fiecare individ pe baza trăsăturilor sale de personalitate, efecte majore asupra gradului de ocupare a forţei de muncă. Acest lucru poate fi realizat prin îndreptarea persoanelor care prezintă scoruri ridicate la deschiderea către experienţe noi spre activităţi care prezintă un grad ridicat de noutate şi un caracter captivant, în timp ce pentru persoanele care au scoruri scăzute se pot prezenţa job-uri care implică structura şi sarcini cu grad ridicat de rutină.