INFORMARE
cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/79 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Procedura de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal

Aceasta informare este obligatorie in baza Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate in interesul legitim al nostru si al dumneavoastra in cadrul Asociatiei de Psihologie Industriala si Organizationala (APIO, www.apio.ro) pentru:
· Intocmirea unei baze electronice cu date cu caracter personal a membrilor si colaboratorilor asociatiei. Aceasta baza de date cuprinde urmatoarele tipuri de informaţii: nume şi prenume, adresa electronica de tip mail, cod numeric personal, date de corespondenţa telefonica sau scrisa, precum şi detalii despre interesele activitaţilor APIO sau a activitaţii individuale in cadrul APIO. 
· Intocmirea documentatiei Financiar – Contabile in conditiile legii si in scop de actualizare a situatiei financiare a asociatiei, precum si pentru actualizarea calitatii de membru sau colaborator al asociatiei. Pentru realizarea documentelor de tip financiare vor fi solicitate urmatoarele tipuri de informatii personale: nume şi prenume complet, Cod Numeric Personal (CNP), date de contact valide (numar de telefon, adresa de email), precum şi date de corespondenţa (adresa, localitate, judeţ, cod poştal).
- Evaluarea nevoilor si adaptarea mesajelor, resurselor si oportunitatilor asociatiei in functie de caracteristicile membrilor si colaboratorilor. Analiza intereselor fiecarui membru va fi facuta pe baza datelor completate sau actualizate in chestionarul de actualizare a datelor personale prin colectarea datelor de tip profesionale (loc de munca, pozitie profesionala, rol profesional, acreditari profesionale).
· Informarea constanta privind activitatile asociatiei si punerea la dispozitie a materialelor si resurselor disponibile prin intermediul platformelor online a asociatiei sau prin mesaje livrate personal de catre responsabilii cu organizarea administrativa si de conducere a asociatiei.
· Redactarea si publicarea online a rapoartelor tehnice sau stiintifice privind activitatea asociatiei in timp.
 
Nu vom transfera datele dvs. cu caracter personal catre o tara terta sau catre o alta organizatie internationala. In cazul in care Asociatiei de Psihologie Industriala si Organizationala organizeaza un proiect sau incepe o colaborare cu o organizatie internationala sau nationala, acordul privind impartasirea datelor personale se va cere inainte de colaborare si va fi realizata in functie de preferintele fiecarei persoane (ex. se va cere acordul impartasirii de date pe fiecare categorie din baza de date).
 
  Stocarea DCP
Stocarea datelor cu caracter personal se efectueaza pe suport electronic sau pe suport hartie:
a. Stocarea electronica: arhiva electronica a informatiilor care contin date cu caracter personal va fi accesata de catre angajatii care gestioneaza activitatile administrative ale asociatiei si responsabilii in functii de conducere a asociatiei.
b. Stocarea pe suport hartie: documentele care contin date cu caracter personal ale beneficiarilor, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea, in ceea ce priveste conditiile si termenele de pastrare, a prevederilor in vigoare ale Legii arhivelor nationale.
Prelucrarea datelor va respecta Regulamentul UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Consimtamantul dumneavoastra de prelucrare a datelor personale este liber exprimat, iar obtinerea lui este demonstrabila prin inscrisul semnat (scris sau electronic).
In sensul Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date va facem cunoscute drepturile dvs.:
a. Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale;
b. Dreptul la acces – puteti cere acces la datele dvs. personale;
c. Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
d. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, printr-un act de vointa, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
f. Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
g. Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
h. Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
i. Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
j. Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrari automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia;
 
  
Responsabilitate:
Nu folosim datele dumneavoastra personale pentru a lua decizii in mod automat cu privire la dumneavoastra. Datele dumneavoastra personale au ca durata de stocare timpul necesar pentru scopurile de mai sus si termenele legale de arhivare. Stergem datele dumneavoastra personale cand ne solicitati acest lucru prin cerere scrisa sau electronica, datata si semnata, cu exceptia datelor a caror prelucrare si transmitere este impusa de lege, fiind sterse in termenul prevazut de lege.
Retragerea consimtamantului se face la fel de usor ca acordarea acestuia. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii anterioare a datelor.
 
Dezvaluim datele dumneavoastra personale autoritatilor sau institutilor publice care ni le solicita, numai in conditiile si limitele legii, respectand secretul profesional si dreptul la intimitate al persoanei. Datele dumneavoastra personale nu vor fi transferate in strainatate.
Orice informatie sau modificare de date personale poate fi solicitata.
In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal s-a facut cu nerespectarea legislatiei in vigoare, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


In numele Comitetului Director al APIO,

Constantin Ticu

     Presedintele  Asociatiei de Psihologie Industriala si Organizationala