Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională vă invita la cursul de formare profesională continuă online

MANAGEMENTUL TALENTELOR

 Cursul se adresează absolvenţilor (absolvire în curs/definitivată) de ştiinţe socio-umane (psihologie, psihopedagogie, sociologie, asistenţă socială) indiferent de specializarea acestora sau de numărul de ani de experiență.

 CREDITARE COPSI: 80 credite. Creditele pot fi obținute și folosite doar de psihologii cu drept de liberă practică (care au atestat de liberă practică).

NUMĂR MODULE: 13 module online (aprox. 120 ore alocate – 110 ore studiu individual și 10 ore activitate de predare).

COST PARTICIPARE: 900 lei taxa de participare (650 lei taxa de participare pentru membrii APIO).

TITULARII FORMĂRII: Prof. Univ. Dr.  Dragoş Iliescu, Asistent Univ Dr. Andreea Butucescu & Lect. Univ. Dr. Lavinia Ţânculescu.

FORMATUL CURSULUI: blended learning (online și întâlniri tutoriale).

CRITERII ȘI MODALITĂȚI DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR: Selecția participanților se va face pe baza interesului pentru problematica vizată, unicul criteriu fiind absolvirea în curs/definitivată a unei facultăți de profil.

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: Program flexibil: un modul/aprox 2 zile pe baza platformei online; ședințele interactive vor fi stabilite de comun acord. 

 TEMATICA MODULE:

1.      Modulul 1. Introducere în managementul talentului

2.      Modulul 2. Modele de performanță

3.      Modulul 3. Aptitudinile

4.      Modulul 4. Competențele

5.      Modulul 5. Principii ale măsurării în științele comportamentale: fidelitate și validitate

6.      Modulul 6. Interviul comportamental

7.      Modulul 7. Observația comportamentală și centrele de evaluare

8.      Modulul 8. Evaluarea multi-evaluator (360)

9.      Modulul 9. Evaluarea personalității

10.  Modulul 10. Evaluarea aptitudinilor cognitive

11.  Modulul 11. Selecția talentului

12.  Modulul 12. Dezvoltarea talentului

13.  Modulul 13. Dezvoltarea carierei

 OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:

            - Înțelegerea conceptului de ”management al talentului”

            - Înțelegerea locului și rolului evaluării psihologice și comportamentale în procesul de management al talentului

            - Descrierea cursului și a modalității în care este structurat, de la primul până la ultimul modul 

            - Înțelegerea pașilor care trebuie urmați în evaluarea psihologică și comportamentală (a etapelor procesului) 

            - Centrarea pe fiecare din etapele procesului de evaluare 

            - Înțelegerea principiului cadrelor multiple în evaluare 

            - Înțelegerea diferențelor între evaluarea psihologică și evaluarea comportamentală

            - Înţelegerea relevanţei evaluării a mai multor procese psihologice implicate în dezvoltarea talentului

            - Înţelegerea etapelor şi tehnicilor specifice pentru selecţia talentelor şi dezvoltarea acestora la nivel organizaţional. 

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CURSULUI:

            - Cursul are în vedere familiarizarea cu principalele concepte specifice procesului de gestionare a talentelor într-o organizaţie: explicarea procesului de gestionare a talentelor, precum şi înţelegerea conceptului de talent.  Adiţional, cursul prezintă diferenţele individuale care pot apărea şi cadrele multiple de evaluarea a talentelor. Predominant, se urmăreşte prezentarea unei perspective comportamentale pentru înţelegerea şi implementarea unui proces de gestionare a talentelor care presuppune: identificarea, selecţia şi dezvoltarea talentului şi carierei unei persoane, într-un context organizaţional. Pentru a înţelege cum se poate evalua talentul, sunt prezentate principii specifice măsurării în ştiinţele comportamentale şi care sunt cele mai frecvente disotrsiuni care pot apărea în utilizarea unor instrumente complexe de evaluarea talentelor, anume: fidelitatea şi validitatea precare ale acestora.               

            - Pentru a înţelege complexitatea talentului individual, sunt prezentate câteva dintre cele mai relevante procese psihologice implicate în identificarea şi promovarea pe termen lung a talentului: aptitudinile umane, competenţele, cadrele de competenţe, trăsăturile de personalitate, şi aptitudinile cognitive. Acestea sunt aprofundate întrucât sunt asociate şi relevante pentru performanţa şi promovarea şi dezvoltarea talentului.             

            - Predominant, sunt prezentate interviul şi observaţia comportamentală ca fiind cele mai importante metode de identificare a talentelor, alături de evaluarea multi-evaluator, de tip 360 de grade. Pentru fiecare dintre procesele psihice implicate,sunt prezentate şi propuse modele teoretice, conceptuale şi totodată de evaluare practică prin intermediul următoarelor tipuri de instrumente: chestionare  de screening pentru identificarea şi selecţia talentelor, precum şi chestionare mai comprehensive, specifice inventarelor de personalitate şi de măsurare globală a inteligenţei fluide şi cea cristalizată. Sunt aprofundate cursurile specifice evaluării personalităţii şi a aptitudinilor cognitive întrucât sunt principalii factori predictori ai performanţei. Sunt prezentate şi informaţii privind influenţele factorilor biologici şi genetici asupra inteligenţei şi performanţei la locul de muncă.             

            - În final, sunt prezentate etape şi tehnici specifice pentru selecţia talentelor: atitudinea şi confidenţialitatea cu privire la datele obţinute prin evaluare, poziţionarea talentului, structurarea talentului şi utilizarea talentului. Ultimele cursuri sunt dedicate tehnicilor de recrutare a talentului, strategiile de screening disponibile, precum şi etape specifice dezvoltării talentelor: condiţii de climat necesare dezvoltării talentelor, setul de competenţe şi direcţiile strategice de dezvoltare a acestora, precum şi măsurarea eficienţei programelor de dezvoltare şi trasee de carieră accesibile. 

 COMPETENTE DEZVOLTATE:

1.      Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei).

2.      Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).

3.      Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare).

4.       Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilități similare / participarea la propria dezvoltare profesională).

 PAȘI NECESARI ÎNSCRIERII LA CURS:

1.      Crearea unui cont de utilizator pe site-ul APIO prin accesarea sectiunii inscriere membri si completarea datelor personale (cont e-mail, date personale de identificare, adresa de corespondenta, afiliere profesionala);

2.      Activarea contului - contul va fi activat prin accesarea link-ului trimis automat catre e-mailul dumneavoastra;

3.      Accesati sectiunea Abonare Servicii (ultimul buton din partea dreapta a meniului);

4.      Accesati sectiunea Serviciile Mele, sectiune in cadrul careia veti putea accesa factura proforma emisa;

5.      Dupa achitarea facturii proforme va rugam trimiteti o copie a chitantei la adresa: secretar@apio.ro.