Comisia Internationala de Testare (International Test Commission) sprijina evaluarea psihologica prin punerea la dispozitie a unui ghid online cu masuri si recomandari privind adaptarea si utilizarea unor instrumente psihologice pentru populatii in care diversitatea lingvistica si culturala este crescuta.

      Luand in considerare faptul ca majoritatea institutiilor, organizatiilor si centrelor de testare psihologica au deja la dispozitie o serie de instrumente de evaluarea psihologica, pe care le folosesc in mod frecvent, ghidul propus descrie dificultatile care apar si aspecte ce trebuie luate in considerare pentru adaptarea si utilizarea corecta a acestor instrumente. Dificultatile frecvent intalnite in adaptarea instrumentelor sunt legate de: statutul legal al diverselor limbi utilizate frecvent in tara, si limba utilizata in educatie din acea tara, care pot afecta performanta reala a unei persoane; sprijinul institutional si mentinerea unor etaloane care nu permit diferentierea intre grupe diferite de populatii sau care au o intelegere diferita a semnificatiei  conceputului masurat, existenta unor limbi care au doar forma verbala si nu au dezvoltat un sistem de codificare scris, etc.

Recomandarile propuse in ghid sunt organizate pe temele specifice care sunt urmarite in procesul de adaptare si utilizare a instrumentelor psihologice:

üDezvoltarea si adaptarea de instrumente psihologice trebuie sa ia in considerare diferentele lingvistice precum cele gramaticale, sintactice, semantice sau lexicale, astfel incat sa creasca familiaritatea cu situatia de testare si sa fie posibila compararea instrumentelor din punct de vedere psihometric si de construct.

üPropunerea unor standarde de evaluare sau etaloane diferentiate, pe sub-grupe de populatii, daca este cazul, si documentarea impactului acestora asupra interpretarii rezultatelor unui test si utilitatea practica a acestora.

üDescrierea diferentiata si adaptata a instrumentelor psihologice la cerintele lingvistice si culturale ale populatiei, astfel incat interpretarea rezultatelor sau performanta celor testati sa nu fie afectata.

üDezvoltarea a unor standarde de interpretare a rezultatelor la test adaptate la specificul cultural si social al populatiei, luand in considerare impactul rezultatelor asupra unei persoane sau intr-o comunitate, daca testarea se face pentru analize mult mai generale (ex. analize sociologice, compararea unor comunitati sau populatii, etc.).

üDezvoltarea unei sectiuni in care sunt descrise modalitatile practice de utilizare a instrumentelor, mai ales daca ele au un impact major in viata unei persoane (ex. consecinte sociale, examinari psihologice pentru cadrul profesional, diferentierea severitatii unei afectiuni psihologice, etc.).

Pentru detalii despre aceste recomandari puteti accesa online ghidul aici:

https://www.intestcom.org/files/guideline_diverse_populations.pdf

 Alte resurse utile sunt si aici:

https://www.intestcom.org/page/5