CURSURI ONLINE  este secțiunea în care puteţi vedea descrierea unor cursuri de tip e-Learning pe care APIO le oferă celor care doresc să îşi formeze competente în diagnoza organizaţională (”Introducere în diagnoza organizaţională”), în procedurile de recrutare și selecţie a personalului (”Practici de recrutare si selecţie a personalului”), pentru evaluarea performanței în muncă (Evaluarea performanței în muncă) sau pentru managementul talentelor („Managementul talentelor”).
Încurând, vor  fi lansate și alte cursuri de formare de tip e-Learning,bcentrate pe formarea competențelor practice la psihologii practicieni care activează în domeniul organizațional.
 
GHIDURI DE BUNE PRACTICI este secțiunea veți găsi câteva documente esențiale pentru psihologii practicieni care doresc să îşi clarifice dileme legate de:

PROIECTE APIO  oferă accesul la alte câteva resurse, rezultate ale activității unor membri sau echipe APIO, documente care oferă informații valoroase pentru comunitatea psihologilor practicieni din domeniul I/O: ”Descrierea competențelor psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională în România”, ”Prezentarea programelor educaţionale existente în România” îndomeniul psihologiei aplicate în organizații, detalierea unor modele de bunepractici în cercetarea psihologică (”Modele de cercetare în psihologia I/O”)sau rezultate a unor sondaje realizate în rândul comunității de specialiști îndomeniul Resurselor Umane (”Raport APIO adresat comunității de HR”).
 
PREZENTARE DE CARTE  este secțiunea în care vaoferim (în curând!) recenzii și recomandări cu cele mai importante saucele mai recente cărți legate de domeniul Psihologiei Organizaționale și a Managementului Resurselor Umane.