Conducerea APIO este asigurata de un Presedinte, un Presedinte ales, un Secretar si un Responsabil Financiar (Trezorier). Activitatea este supervizata de un Presedinte de Onoare si de Consiliul Director.

Actuala structura de conducere a APIO (pentru perioada 2021-2023) este prezentata mai jos.


Președinte de onoare

Zoltan Bogathy (Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara) 


Președinte (2021-2023)

Laurențiu Maricuțoiu (Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara)

Președinte ales  (2023-2025)

Andrei Ion (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)

Secretar

Ana Maria Cazan (Facultatea de Psihologie și Știintele Educației, Universitatea Transilvania din Brașov)

Trezorier

Lavinia Țânculescu (Facultatea de Psihologie, Universitatea Hyperion din București)

Membrii din Comitetul Director

Andreea Butucescu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)

George Gunnesch-Luca (Departament Psihologie, University of Erlangen-Nuremberg, Germania)

Mihaela Rus (Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța)

Delia Vîrgă (Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara)

Ioana David (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București) 

Dragoș Iliescu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)

Cenzor

Ciprian Raulea (Facultatea de Științe Socio-umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)