Menu
Log in

Log in

RecomandĂrile ITC privind utilizarea testelor


Documentul intitulat ”Recomandări Internaționale privind Utilizarea Testelor” este unul dintre documentele programatice emise la nivel internațional în domeniul testării psihologice. Documentul este emis de ITC, Comisia Internațională pentru Testare (International Test Commission). Nu este un standard, ci un set de recomandări care se adresează persoanelor care administrează, scorează și interpretează teste psihologice.

Trimiterea acestui document este către sfera etică, pentru că el completează un gol vizibil în majoritatea codurilor etice: pentru că e aproape imposibil ca un cod etic sa particularizeze principiile sale pentru toate aplicațiile psihologiei, rareori sunt făcute referiri directe suficient de detaliate spre zona testării psihologice. Acest document, provenind dintr-o sursă reputată și cu largă recunoaștere internațională, sprijină psihologul din Romania, din zona de psihologie a muncii și organizațională, dar nu numai, pentru a înțelege mai bine problematica etică arondată testării psihologice și oferă imaginea unui nivel aspirațional de bună practică. Documentul este de asemenea o resursă valoroasă pentru studenți.

Numărul 1/2011 al revistei APIO conține un editorial dedicat acestui document, iar participanții la Conferința APIO din 7-9 Aprilie vor avea broșura publicată cu acest document în mapa conferintei. Toate celelalte persoane interesate vor putea observa pe site-ul APIO (http://www.apio.ro) detalii despre acest proiect.

Documentul, în traducerea lui pentru Romania, poate fi downloadat dând click aici.

Pentru a accesa site-ul ITC, la secțiunea dedicată Recomandarilor ITC, dați click aici.

Ghidul pentru persoanele evaluate prin intermediul tehnologiei computerizate


Documentul intitulat "A Test-Taker's Guide to Technology-Based Testing" sau, pe română, "Un ghid pentru persoanele evaluate prin intermediul testelor administrate prin tehnologie computerizată", este unul din documentele emise de ITC, Comisia Internațională pentru Testare (International Test Commission, http://www.intestcom.org). Fără să aibă statutul unei Recomandări, documentul acoperă o zonă importantă, care ține de interacțiunea cu persoanele testate prin cea mai utilizată metodă la ora actuală: computerul. Documentul este destinat chiar persoanelor testate și le explică drepturile și obligațiile. Documentul ar trebui utilizat de editorii de teste și de agențiile și organizațiile care realizează sau oferă testare computerizată, pentru a clarifica aceste drepturi și obligații în relațiile pe care le au cu persoanele testate.

În România, documentul a fost tradus de Andreea Butucescu și Dragoș Iliescu. Documentul, în traducerea lui pentru România, poate fi downloadat dând click aici.

Pentru a accesa site-ul ITC, la secțiunea dedicată Recomandărilor ITC, dați click aici.

DeclaraȚia ITC privind utilizarea testelor Și a altor instrumente de evaluare În scopuri de cercetare


Declarația Comisiei Internaționale de Testare [ITC] privind utilizarea testelor și a altor instrumente de evaluare în scopuri de cercetare este un document care enunță un set de aspecte impuse de standardele legale, etice și de bună practică pe care orice profesionist ce utilizează metode de testare și evaluare psihologică în scop de cercetare e necesar să și le asume și să le plaseze la baza propriilor acțiuni profesionale, indiferent dacă acest profesionist este sau nu de formație psiholog.

În România, documentul care poate fi downloadat dând click aici, a fost tradus de Vlad Pandur.

SIOP - White Papers


În continuare vom prezenta o serie de lucrări de cercetare realizate de către membrii SIOP (Society for Industrial and Organizational Psychology).

Prima dintre aceste lucrări încearcă să realizeze o legătură între cercetarea privind atitudinile candidaților și comportamentul lor la locul de muncă. Cercetarea "Ce stim despre reacțiile candidaților cu privire la atitudini și comportamente: Rezumatul studiilor și bune practici" și poate fi downloadat printr-un click aici.

Declarația internațională a competențelor fundamentale pentru psihologii practicieni


Declarația internațională a competențelor fundamentale pentru psihologii practicieni își propune să identifice un set de competențe recunoscute și aprobate la nivel internațional ce pot servi drept fundament al unei identități profesionale globale coerente și pentru un posibil sistem internațional de recunoaștere ce ar echivala sistemele profesionale de pregătire, acreditările programelor, atestările profesionale și reglementarea competențelor profesionale și a conduitei profesionale. 

În urma unei serii de consultări iterative, versiune inițială a reprezentat fundamentul ”Declarației internaționale a competențelor
fundamentale pentru psihologii practicieni
.” Aceste documente, 
raportul congresului, o listă cu membrii grupului de lucru și ai 
grupului de referință, precum și alte documente pot fi accesate aici.

Varianta în limba română a acestei declarații poate fi vizualizată aici.

Declarația internațională a competențelor fundamentale pentru psihologii practicieni

Social media Și selecȚia de personal


Acest document prezintă o scurtă istorie și recomandări practice privind folosirea profilurilor online în selecția de personal. Descrie practicile des observate și totodată beneficiile și riscurile acestei metode de selecție de personal.

Ghidul este tradus în limba română de către Sirbu Alexandru-Andrei, Dumbrava Andrei Cosmin și Dragoș Iliescu și este pus la dispoziție integral aici.

Munca de la distanȚĂ - ghid practic SIOP


Ghidul “Munca de la distanță” sintetizează rezultatele studiilor empirice care examinează modul în care munca de la distanţă este asociată cu diferite consecinţe la nivel individual şi organizaţional. De asemenea, documentul oferă recomandări cu privire la implementarea în mod adecvat a politicilor de muncă de la distanţă, pe baza rezultatelor cercetărilor existente până în prezent.


Câteva dintre cele mai relevante aspecte prezentate în cadrul ghidului sunt:

  • frecvența acestui mod de lucru și experiențele subiective ale angajaților atunci cand li se permite să lucreze de acasă;

  • rezultate concrete de efecte ale acestui mod de lucru din studii corelaționale, experimentale sau alte forme de cercetări;

  • consecinţe asupra atitudinii şi performantei angajatilor atunci când lucrează ei de acasă, dar și atunci când au un manager care coordonează predominant de la distanță munca subordonaților săi;

  • consecințe ale muncii de la distanță asupra întregii organizații;

  • recomandări practice de protocoale sau practici care să compenseze efectele negative asupra angajaților, managerilor și a întregii organizații.


Ghidul “Munca de la distanță”, în versiunea lui originală, a fost dezvoltat ca material de sprijin în cadrul Societății pentru Psihologia Industrială și Organizațională (SIOP), secțiunea White Papers. Ghidul este tradus în limba română de către Andreea Corbeanu, Roxana Spinu și Delia Vîrgă, prin intermediul Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională și este pus la dispoziție integral aici.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software