Menu
Log in

Log in

Premiul "Horia Pitariu" este un premiu în valoare de 5.000 RON (în anii 2011, 2012 si 2013 a avut valoarea de 10.000 RON), oferit anual pentru cea mai bună cercetare publicată, din domeniul psihologiei muncii, industriale și organizaționale. Cercetarea trebuie să fie publicată sub formă de articol sau carte și trebuie să aducă o contribuție relevantă la stadiul cunoașterii în domeniul psihologiei muncii, industriale și organizaționale, a resurselor umane sau a știintelor conexe.


Premiul este oferit cercetătorului sau echipei de cercetare care a publicat cercetarea respectivă. Este obligatoriu ca la momentul publicării, cercetătorul (sau, daca este vorba despre o echipă, coordonatorul echipei) să aibă afilierea instituțională principală cu o instituție din România.

Premiul este oferit anual, la Conferința Națională a APIO, care se desfășoară de regulă în primăvară.

Premiul este adjudecat de o comisie de decernare, din care fac parte laureații acestui premiu din anii precedenți. Juriul este alcătuit din:

 • Președintele juriului: Paul Sarbescu
 • Ediția 2022: Zselyke Pap
 • Ediția 2021: Andrei Rusu & Ana-Maria Hojbotă
 • Ediția 2020: Daria Lupșa
 • Ediția 2019: Gabriel Fischmann
 • Ediția 2018: Delia Vîrgă
 • Ediția 2017: Smaranda Raluca Bogdan
 • Ediția 2016: Oana Maria Negru-Subtirica
 • Ediția 2015:  Alina Maria Flestea 
 • Ediția 2014: Simona Haivas  
 • Ediția 2013: Paul Sarbescu 
 • Ediția 2012: Oana C. Iederan (Fodor)
 • Editia 2011: Coralia Sulea & Laurentiu Maricutoiu

Comisia analizează articolele de care are cunoștință și care sunt eligibile, conform rigorilor expuse mai sus.

APIO își rezervă dreptul de a nu acorda premiul în anii în care nu există publicații suficient de valoroase care să merite a fi premiate. În acești ani, APIO poate decide ca premiul să fie acordat pe considerente care țin de activitatea pentru întreaga carieră a unui psiholog român, sau poate decide să dea premiului altă destinație.

Rugăm toți membri APIO să ne înștiințeze dacă au cunoștință despre cercetări meritorii în domeniile de mai sus, pentru a putea fi luate în considerare. Încurajăm, de asemenea, toți autorii să ne semnaleze publicarea cercetărilor lor.

Doritorii sunt rugați să trimită aceste comunicări pe adresa secretar@apio.ro, împreună cu referința bibliografică exactă a cercetării și, pe cât posibil, cu o copie a acesteia. 

Laureații Premiului Horia Pitariu

Ediția 2022: Zselyke Pap

Pap, Z., Vîrgă, D., & Notelaers, G. (2021). Perceptions of Customer Incivility, Job Satisfaction, Supervisor Support, and Participative Climate: A Multi-Level Approach. Frontiers in Psychology, 4701.

Ediția 2021: Andrei Rusu & Ana-Maria Hojbotă

Hojbota, A. M., Rusu, A., Curseu, P. L., & Constantin, T. (2020). Membership change and group cognitive complexity: the moderating role of normative interventions. Knowledge Management Research & Practice, 1-10.

Ediția 2020: Daria Lupșa

Lupșa, D., Vîrga, D., Maricuțoiu, L. P., & Rusu, A. (2019). Increasing psychological capital: A pre‐registered meta‐analysis of controlled interventions. Applied Psychologyhttps://doi.org/10.1111/apps.12219.

Ediția 2019: Gabriel Fischmann

Fischmann, G., De Witte, H., Sulea, C. & Iliescu, D. (2018). Qualitative job insecurity and in-role performance: a bidirectional longitudinal relationship? European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(5), 603-615, 

Ediția 2018: Delia Virga

Virga, D. & Iliescu, D. (2018). The well-being of Romanian workers in Spain: Antecedents and moderators. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(1), 149-159. https://doi.org/10.1080/1359432X.2016.1225728

Ediția 2017: Smaranda Raluca Bogdan

Bogdan, S. R., Măirean, C., & Havârneanu, C. E. (2016). A meta-analysis of the association between anger and aggressive driving. Transportation Research part F: traffic psychology and behaviour, 42, 350-364.

Ediția 2016: Oana Maria Negru-Subtirica

Negru-Subtirica O. M., Pop E. I., Crocetti E. (2015). Developmental trajectories and reciprocal associations between career adaptability and vocational identity: A three-wave longitudinal study with adolecentsJournal of Vocational Behaviour88, 131-142

Ediția 2015:  Alina Maria Flestea 

Pluut H., Flestea A. M., Curseu P.L. (2014). Multiple Team Membership: A Demand or Resource for Employees?Group Dynamics: Theory Research and Practice, 4, 333-348

Ediția 2014: Simona Haivas  

Haivas S. M., Hofmans J. & Pepermans R. (2013). Volunteer engagement and intention to quit from a self-determination theory perspective, Journal of Applied Social Psychology43, 1869-1880

Ediția 2013: Paul Sarbescu 

Sarbescu P. (2012).Aggresive driving in Romania: Psychometrics Properties of the Driving Anger Expression InventoryTransportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 15, 556-564

Ediția 2012: Oana C. Iederan (Fodor)

Iederan (Fodor) O.C., Curseu P. L., Vermeulen P. A. M. & Geurts J. L. A. (2011). Cognitive representations of institutional change: Similarities and dissimilarities in the cognitive schema of entrepreneursJournal of Organizational Change Management24, 9-28

Ediția 2011: Coralia Sulea si Laurentiu Maricutoiu

Sulea C., Pitariu H. & Maricutoiu L. (2009). Construction and validation of the Scale for the Evaluation of the Perception of Counterproductive Behaviors in Organizations (EPCBO), Psihologia Resurselor Umane,[Psychology of Human Resources Journal], 7, 43-57

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software