Menu
Log in

Log in

Introducere în diagnoza organizațională


Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională va invită la cursul de formare profesională continuă online INTRODUCERE ÎN DIAGNOZA ORGANIZAȚIONALĂ


* * *

         Eligibilitate: cursul se adresează absolvenților (absolvire în curs/definitivată) de științe socio-umane (psihologie, psihopedagogie, sociologie, asistență socială) cu specialitatea profesională în psihologie industrial/organizațională, indiferent de nivelul de practică, de preferință cu studii de masterat.

* * *

         Creditare COPSI: da, 80 de credite în specialitatea psihologie industrial/organizațională. Creditele pot fi obținute și folosite doar de psihologii cu drept de liberă practică (care au atestat de liberă practică).

* * *

         Număr module: 11 module online (aprox. 150 ore).

* * *

         Cost participare:

650 RON pentru psihologii care sunt membri APIO

900 RON pentru psihologii care nu sunt membri APIO

* * *

         Titularul formării și formatori: Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu, Lector Univ. Dr. Lavinia Țânculescu.

* * *

         Formatul cursului: blended learning (online și întâlniri tutoriale)

* * *

         Programa module:

 • Introducere, definiție și câteva precizări principiale privind diagnoza organizațională
 • Cadre și modele de diagnoză
 • Organizațiile ca sisteme deschise
 • Organizațiile ca arene politice
 • Satisfacția cu munca
 • Caracteristicile slujbei
 • Stresul ocupațional
 • Implicarea în muncă
 • Comportamentul civic în organizație
 • Comportamente contraproductive în organizație
 • Valorile la locul de muncă
 • Evaluarea finală

* * *

         Perioadă și modalitate de desfășurare:

 • platforma de învățare este construită pentru a gestiona mai ușor procesul predare-învățare, prin interacțiune și colaborare în mediul online.
 • accesul la platforma se face pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, la adresa www.apio.ro/moodle.
 • programul este astfel deosebit de flexibil: un modul poate fi parcurs în funcție de propriul program al participantului.
 • fiecare modul conține documentele teoretice, bibliografia, seturile de exerciții și evaluarea de modul.
 • bibliografia constă în literatură științifică în limba engleză: articole celebre pe temele discutate.
 • evaluarea finală (pasul premergător obținerii diplomei de certificare) poate fi accesată doar dacă cursantul a trecut satisfăcător de toate evaluările de modul.
 • suplimentar pot fi stabilite de comun acord 3 întâlniri tutoriale (una inițială de orientare, și 2 pe parcurs la solicitare).

* * *

         Criterii și modalități de selecție a participanților: selecția participanților se va face pe baza interesului pentru problematica vizată, unicul criteriu fiind absolvirea (în curs de absolvire sau definitivată) a unei facultăți sau a unui master de profil.

* * *

         Descrierea modulelor:

 • Un modul de curs include subcapitolele teoretice, cursul propriu-zis, bibliografia, seturile de exerciții, chestionare sau teste care vor putea fi apoi utilizate în practica psihologică și evaluarea aferentă modulului (testul intermediar).
 • Subcapitolele sunt accesibile online și prezintă structurat informațiile, cât și relevanța lor pentru tema tratată.
 • Cursul propriu-zis este disponibil în format .doc pentru a fi descărcat sau tipărit.
 • Bibliografia este redată exclusiv în scop științific și poate fi consultată integral online.
 • Seturile de exerciții includ cerințele și instrucțiunile, documentele de date pe baza cărora se vor baza solicitările exercițiului, cât și spațiul destinat încărcării lucrării elaborate pentru a fi cotată (cu calificativul SUFICIENT sau INSUFICIENT) și pentru a primi un feedback structurat.
 • Testul intermediar conține un număr variabil de întrebări cu răspuns multiplu și condiționează prin nota obținută posibilitatea de parcurgere a evaluării finale. Evaluarea finală este cea care condiționează la rândul ei absolvirea cursului.

* * *

         Obiectivele cursului: în urma parcurgerii acestui curs, participantul la curs trebuie să poată opera cu teoriile, conceptele și modelele relevante ale domeniului diagnozei organizaționale; să poată înțelege și recunoaște în practică și literatură cadrele de diagnoză; să poată folosi în mod critic cunoștințele însușite; să poată identifica cadre relevante pentru realizarea diagnozei în funcție de tipul de organizație și de procesele și activitățile specifice vizate în diagnoză; să poată identifica zonele optime de implementare și abordarea optimă pentru diagnoză; să poată recunoaște zonele optime pentru accesarea informației diagnostice; să poată utiliza chestionarele-testele oferite de curs în demersurile lor profesionale.

Practici de recrutare și selecție a personalului


Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională vă invită la cursul de formare profesională continuă online PRACTICI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI


* * *

Descriere curs

        Cursul se adresează absolvenţilor (absolvire în curs/definitivată) de ştiinţe socio-umane (psihologie, psihopedagogie, sociologie, asistenţă socială), indiferent de specializarea acestora sau de numărul de ani de experiență. Activitatea în domeniul HR constituie un avantaj.

        Cursul este organizat pe baza unei platforme de învățământ on-line. Permite totuși interacțiune limitată față-în-față cu un instructor, la cerere, însă nu permite interacțiune între cursanți.

        Are avantajul de a-ți permite să lucrezi în propriul ritm. Înscrierea la curs îți dă o parolă și subsecvent acces în sistem, dar este opțiunea ta când vrei să intri pentru a studia. Poți intra de exemplu o oră în fiecare seară, sau poți intra patru ore pe zi. În funcție de asta, termini mai rapid sau mai greu (ca timp) cursul. Cursul este prevăzut să fie parcurs în 15 zile, dacă se lucrează 8 ore/zi, respectiv 120 ore de pregătire, documentare, exersare și evaluare.

        Cursul este organizat pe module. Fiecare modul cuprinde cursul propriu-zis (inclusiv în format tipăribil, dacă vei dori sa îl tipărești), precum și un număr de alte materiale. Materialele sunt, în principal, legate de bibliografie (extrase din cărți, articole științifice sau alte asemenea), sau de instrumente practice (de exemplu chestionare). Resursele pe care le primești (chestionarele, de exemplu) sunt libere pentru utilizare și nu va trebui să plătești ulterior pentru a le folosi.

Fiecare modul cere și o tema practică. Dacă vei realiza acea tema și o vei "preda" (tot electronic, de bună seamă), vei primi un feedback de la un instructor. O tema realizată insuficient poate fi refăcută până ajunge la o calitate acceptabilă.

Fiecare modul se finalizează cu un mic test de cunoștinte din modulul parcurs. Testul este, la rândul sau, o experiență de învățare, căci sistemul îți va spune dacă ai dat un răspuns greșit și te va ajuta să găsești răspunsul corect. Dacă nu scoți punctajul minim acceptabil la un modul (75%), poți relua testul de ori câte ori dorești.

E recomandat să parcurgi modulele în ordinea sugerată de noi, deoarece sarcinile de evaluare se leagă unele de altele. Nu vei putea însă să finalizezi cursul decât dacă vei trece în prealabil toate testele de final de modul și vei realiza toate sarcinile de la fiecare modul.

Cursul se finalizează cu o sarcina finală, în care se integrează toate informațiile asimilate și exersate în prealabil.  Diploma de absolvire o primești dacă ai un punctaj acceptabil la această sarcină finală.

Pe parcursul cursului ai dreptul să ceri 2 întâlniri a câte maxim o oră față în față cu un instructor - o să folosim Skype sau altă tehnologie similară pentru aceasta. Poți să ceri aceste întâlniri când te simți în dificultate, sau la început, sau doar la sfârșit ... din nou: tu ai autonomie și tu stabilești ce ai nevoie de la noi.


Ca și concluzii cu relevanță administrativă despre procesul descris mai sus, vă recomandăm următoarele:

 • Înscrieri se fac oricând, nu la o dată anume: oricând dorești să începi, te înscrii și îi dai drumul.
 • Cursul nu are o durată anume: lucrezi în propriul ritm și termini cât de repede poți să termini, după cum îți permite propriul ritm de lucru și timpul aflat la dispoziție.
 • Îți recomandăm să finalizezi cursul în 3 luni de la data înscrierii, pentru a putea să ai o coerență în parcurgerea materialelor și în realizarea sarcinilor.


         Formatori:

 • Prof. Univ. Dr. Delia Vîrgă
 • Conf. Univ. Dr. Laurențiu Maricuțoiu

Creditare COPSI: da, 50 de credite în specialitatea psihologie industrial/organizațională. Creditele pot fi obținute și folosite doar de psihologii cu drept de liberă practică (care au atestat de liberă practică).


Taxe:

600 RON membri APIO

850 RON pentru persoane care nu sunt membri APIO

Evaluarea performanţei în muncă


Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională vă invită la cursul de formare profesională continuă online EVALUAREA PERFOMANȚEI ÎN  MUNCĂ


         Cursul este destinat practicienilor (psihologi, personal din domeniul HR, manageri) care doresc să își îmbogățească cunoștințele cu privire la procesul de evaluare a performanței în muncă.

         CREDITARE COPSI: 80 credite. Creditele pot fi obținute și folosite doar de psihologii cu drept de liberă practică (care au atestat de liberă practică).

         NUMĂR MODULE: 8 module online (aprox. 100 ore alocate – 80 ore studiu individual și 20 ore activitate de predare).

         COST PARTICIPARE: 850 lei taxa de participare (600 lei taxa de participare pentru membrii APIO).

         TITULARII FORMĂRII: Conf. Univ. Dr. Marian Popa și Prof. Univ. Dr.  Delia Vîrgă

         FORMATUL CURSULUI: blended learning (online și întâlniri tutoriale).

         CRITERII ȘI MODALITĂȚi DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR: Selecția participanților se va face pe baza interesului pentru problematica vizată, unicul criteriu fiind absolvirea în curs/definitivată a unei facultăți de profil.

         PERIOADA DESFĂȘURĂRIi: Program flexibil: un modul/aprox 2 zile pe baza platformei online; ședințele interactive vor fi stabilite de comun acord.

         PROGRAMĂ MODULE:

 1. Prezentarea generală a problematicii evaluării performanței și a conceptelor de bază
 2. Modele de analiză a performanetei în muncă
 3. Procesul evaluării performanței în muncă
 4. Sursele informației cu privire la performanța în muncă
 5. Tehnici de evaluare a performanței în muncă
 6. Evaluarea performanței de echipă
 7. Managementul evaluării performanței
 8. Predictorii psihologici ai performanței în muncă

         SCOPUL CURSULUI:

 •          Cursul de Evaluarea performanței în muncă are ca obiectiv analiza diferențelor individuale la locul de muncă, din perspectiva gradului de succes în îndeplinirea atribuțiilor din fișa postului. Acest tip de evaluare este important, pe de o parte din perspectiva managementului personalului (programe de dezvoltare, promovare etc), iar pe de altă parte, pentru fundamentarea științifică a procesului de selecție psihologică (criterii de validare a predictorilor psihologici).
 •          Prima temă este dedicată prezentării unor aspecte fundamentale ale evaluării performanței în muncă, modele teoretice, utilitate și eficiență a evaluării și în final este propusă familiarizarea cu o serie de concepte de bază. Ulterior, se prezintă cele mai importante modele explicative ale performanței în muncă. Înțelegerea lor este esențială pentru elaborarea unui sistem de evaluare a acesteia.         
 •          O a treia temă  tratează aspecte privind procesul evaluării performanței: modele explicative, efectele de context, mecanismele de judecată, formele de cotare și calitatea procesului evaluativ.  În continuare, sunt prezentate sursele de recoltare a informațiilor utilizate în scopul evaluării performanței profesionale, particularitățile, avantajele și dezavantajele acestora. Adițional, sunt detaliate tehnici de evaluare specifice procesului de evaluare a performanței. Tehnicile de evaluare reprezintă modalitățile prin care se concretizează evaluarea performanței. Obiectivul temei este de a prezenta cele mai uzuale tehnici: de cotare, comparative, interviul, eșantionul de sarcină.        
 •          În cadrul acestui curs se diferențiază și între modalitățile de evaluare a performanței la nivel individual și la nivel de echipă. Pentru a atinge acest obiectiv, această secțiune a cursului trece în revistă cele mai importante aspecte ale evaluării performanței în echipă (definirea grupurilor organizaționale, a echipei de lucru și dinamica prin care funcționează, evoluția echipei spre performanță și modalități de evaluare a performanței în echipă).         
 •          Spre finalul cursului sunt discutate modalități de gestionare a evaluării performanței prin realizarea și implementarea unui sistem de evaluare a performanței și prin detalierea tendințelor în evaluarea performanței. Tema abordează sintetic problematica gestiunii sistemului de evaluare a performanței și estimarea tendințelor viitoare în acest domeniu.

         OBICTIVELE CURSULUI:

 1. Cunoaștere și înțelegere (cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice disciplinei).
 2. Explicare și interpretare (explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice ale disciplinei).
 3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea și evaluarea activităților practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare și de aplicare).
 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul științific / centrat pe valori și relații democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale și civice / valorificarea optimă și creativă a propriul potențial în activitățile științifice / implicarea în dezvoltarea instituțională și în promovarea inovațiilor științifice / angajarea în relații de parteneriat cu alte persoane - instituții cu responsabilități similare / participarea la propria dezvoltare profesională).

Managementul talentelor


Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională vă invita la cursul de formare profesională continuă online MANAGEMENTUL TALENTELOR


         Cursul se adresează absolvenţilor (absolvire în curs/definitivată) de ştiinţe socio-umane (psihologie, psihopedagogie, sociologie, asistenţă socială) indiferent de specializarea acestora sau de numărul de ani de experiență.

         CREDITARE COPSI: 80 credite. Creditele pot fi obținute și folosite doar de psihologii cu drept de liberă practică (care au atestat de liberă practică).

         NUMĂR MODULE: 13 module online (aprox. 120 ore alocate – 110 ore studiu individual și 10 ore activitate de predare).

         COST PARTICIPARE: 900 lei taxa de participare (650 lei taxa de participare pentru membrii APIO).

         TITULARII FORMĂRII: Prof. Univ. Dr. Dragoş Iliescu, Asistent Univ Dr. Andreea Butucescu & Lect. Univ. Dr. Lavinia Ţânculescu.

         FORMATUL CURSULUI: blended learning (online și întâlniri tutoriale).

         CRITERII ȘI MODALITĂȚI DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR: Selecția participanților se va face pe baza interesului pentru problematica vizată, unicul criteriu fiind absolvirea în curs/definitivată a unei facultăți de profil.

         PERIOADA DESFĂȘURĂRII: Program flexibil: un modul/aprox 2 zile pe baza platformei online; ședințele interactive vor fi stabilite de comun acord.

         TEMATICA MODULE:

 1. Modulul 1. Introducere în managementul talentului
 2. Modulul 2. Modele de performanță
 3. Modulul 3. Aptitudinile
 4. Modulul 4. Competențele
 5. Modulul 5. Principii ale măsurării în științele comportamentale: fidelitate și validitate
 6. Modulul 6. Interviul comportamental
 7. Modulul 7. Observația comportamentală și centrele de evaluare
 8. Modulul 8. Evaluarea multi-evaluator (360)
 9. Modulul 9. Evaluarea personalității
 10. Modulul 10. Evaluarea aptitudinilor cognitive
 11. Modulul 11. Selecția talentului
 12. Modulul 12. Dezvoltarea talentului
 13. Modulul 13. Dezvoltarea carierei

         OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:

 • Înțelegerea conceptului de ”management al talentului”
 • Înțelegerea locului și rolului evaluării psihologice și comportamentale în procesul de management al talentului
 • Descrierea cursului și a modalității în care este structurat, de la primul până la ultimul modul
 • Înțelegerea pașilor care trebuie urmați în evaluarea psihologică și comportamentală (a etapelor procesului)
 • Centrarea pe fiecare din etapele procesului de evaluare
 • Înțelegerea principiului cadrelor multiple în evaluare
 • Înțelegerea diferențelor între evaluarea psihologică și evaluarea comportamentală
 • Înţelegerea relevanţei evaluării a mai multor procese psihologice implicate în dezvoltarea talentului
 • Înţelegerea etapelor şi tehnicilor specifice pentru selecţia talentelor şi dezvoltarea acestora la nivel organizaţional.

         OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CURSULUI:

         Cursul are în vedere familiarizarea cu principalele concepte specifice procesului de gestionare a talentelor într-o organizaţie: explicarea procesului de gestionare a talentelor, precum şi înţelegerea conceptului de talent. Adiţional, cursul prezintă diferenţele individuale care pot apărea şi cadrele multiple de evaluarea a talentelor. Predominant, se urmăreşte prezentarea unei perspective comportamentale pentru înţelegerea şi implementarea unui proces de gestionare a talentelor care presuppune: identificarea, selecţia şi dezvoltarea talentului şi carierei unei persoane, într-un context organizaţional. Pentru a înţelege cum se poate evalua talentul, sunt prezentate principii specifice măsurării în ştiinţele comportamentale şi care sunt cele mai frecvente distorsiuni care pot apărea în utilizarea unor instrumente complexe de evaluarea talentelor, anume: fidelitatea şi validitatea precare ale acestora.              

         Pentru a înţelege complexitatea talentului individual, sunt prezentate câteva dintre cele mai relevante procese psihologice implicate în identificarea şi promovarea pe termen lung a talentului: aptitudinile umane, competenţele, cadrele de competenţe, trăsăturile de personalitate, şi aptitudinile cognitive. Acestea sunt aprofundate întrucât sunt asociate şi relevante pentru performanţa şi promovarea şi dezvoltarea talentului.            

         Predominant, sunt prezentate interviul şi observaţia comportamentală ca fiind cele mai importante metode de identificare a talentelor, alături de evaluarea multi-evaluator, de tip 360 de grade. Pentru fiecare dintre procesele psihice implicate,sunt prezentate şi propuse modele teoretice, conceptuale şi totodată de evaluare practică prin intermediul următoarelor tipuri de instrumente: chestionare  de screening pentru identificarea şi selecţia talentelor, precum şi chestionare mai comprehensive, specifice inventarelor de personalitate şi de măsurare globală a inteligenţei fluide şi cea cristalizată. Sunt aprofundate cursurile specifice evaluării personalităţii şi a aptitudinilor cognitive întrucât sunt principalii factori predictori ai performanţei. Sunt prezentate şi informaţii privind influenţele factorilor biologici şi genetici asupra inteligenţei şi performanţei la locul de muncă.            

         În final, sunt prezentate etape şi tehnici specifice pentru selecţia talentelor: atitudinea şi confidenţialitatea cu privire la datele obţinute prin evaluare, poziţionarea talentului, structurarea talentului şi utilizarea talentului. Ultimele cursuri sunt dedicate tehnicilor de recrutare a talentului, strategiile de screening disponibile, precum şi etape specifice dezvoltării talentelor: condiţii de climat necesare dezvoltării talentelor, setul de competenţe şi direcţiile strategice de dezvoltare a acestora, precum şi măsurarea eficienţei programelor de dezvoltare şi trasee de carieră accesibile.

         COMPETENTE DEZVOLTATE:

 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei).
 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
 3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare).
 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilități similare / participarea la propria dezvoltare profesională).

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software