Menu
Log in

Log in

Misiunea APIO

Suntem unul din partenerii de referință pentru membrii noștri, pentru comunitatea profesională și pentru societatea românească în toate aspectele legate de activitatea umană în organizații. Din această postură, generăm valoare și avem un impact major, prin activități academice, de cercetare și practice. Promovăm bunăstarea psihologică și fizică, responsabilitatea socială, implicarea în comunitate și calitatea vieții la locul de muncă.

Obiectivele APIO

Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională este o organizație profesională care reunește pe baza adeziunii benevole, toate persoanele care, pe baza studiilor psihologice calificate și a competenței profesionale, desfașoară o activitate legată de problematica psihologiei industriale și organizaționale și contribuie la dezvoltarea ei ca știință și practică.

Obiectivele principale ale APIO sunt:

  • sprijinirea cercetării științifice în domeniul psihologiei industriale și organizaționale;
  • sprijinirea și stimularea dezvoltării competenței profesionale a membrilor săi;
  • optimizarea modalităților de valorificare a competenței profesionale a membrilor săi;
  • generarea de informație pertinentă despre starea actuală a profesiei de psiholog industrial/organizațional și despre practicile tipice activității de resurse umane în România, cu scopul de a contribui la decizii strategice în aceste domenii;
  • protejarea profesiei de psiholog industrial/organizațional, prin realizarea de coduri de bună practică și crearea unei legislații specifice care să încurajeze competența și să excludă diletantismul.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software