Menu
Log in

Log in

Profesorul universitar Horia Pitariu este fondatorul APIO.

Horia Pitariu a făcut parte din generația de mijloc a "Școlii Clujene de Psihologie", fiind doctorandul lui Alexandru Rosca, el la rândul său fiind doctorandul lui Florian Ștefănescu Goanga. A fost o figură emblematică a psihologiei din România, o personalitate recomandată prin forța creației sale științifice ca fiind cea mai respectată voce în psihologia muncii, industrială și organizațională din România, pentru o perioadă de mai multe decenii. Prezența lui – profesională și personală – a făcut ca centrul psihologiei muncii, industriale și organizaționale din România să fie la Cluj.

A fost o personalitate creatoare, prolific în publicații, într-un moment în care comunitatea academică din România nu avea obiceiul de a publica intensiv cercetările sale. Ca orice personalitate de anvergură a avut și unele caracteristici mai accentuate, legate de rigurozitate, de dedicarea față de muncă și de capacitatea de efort susținut. Nu trebuie să uităm, ca expresie a acestor caracteristici, faptul că a fost dus la spitalul unde a murit din sala de curs și din mijlocul studenților. Toate acestea îi dădeau un farmec aparte și pozitiv, transformându-l într-un creator.

  Reproducem mai jos textul "În Memoriam", redactat de prietenul sau de o viață, profesorul universitar Nicolae Jurcau.

***

  Joi, 25 martie, s-a stins din viață un mare profesor:  Horia D. Pitariu.

Prietenia noastră se întinde pe durata a cinci decenii. Am fost colegi de facultate, colegi la doctorat (fiind admiși deodată la același conducător științific: acad. Alexandru Rosca), colegi de colectiv de cercetare (la Filiala Cluj a Academiei Române), colegi de catedră (la Universitatea „Babes-Bolyai”). Am semnat și publicat împreună studii și cărți de specialitate. Am participat împreună la mai multe manifestări științifice (congrese și conferințe naționale și internaționale) în România, Canada, Elveția, Olanda, S.U.A. etc. Am făcut parte împreună din mai multe comisii pentru acordarea titlului științific de doctor în psihologie.

Activitatea didactică a prof. univ. dr. Horia D. Pitariu include cursuri din domeniul psihologiei organizaționale: Psihologie industrială, Psihologie industrială și ergonomie, Psihologie experimentală, Psihologie industrială și organizațională, Psihologie generală, Psihologie experimentală și analiza datelor, Psihologia personalului, Informatizarea învățământului, Psihologia muncii, Evaluarea și selecția personalului, Evaluarea resurselor umane, Managementul resurselor umane.

Prof. univ. dr. Horia D. Pitariu a fost mereu în topul cercetării științifice.

Prin anii `60 ai veacului trecut preocupările pentru introducerea în școală a instruirii programate era în toi. S-au scris și la noi cărți pe această teamă. Toate însă cu caracter teoretic și bazate pe documentare livrescă. Prof. univ. dr. Horia D. Pitariu a fost cel care a experimentat metoda la disciplina Gramatica limbii române și a inventat și o „mașină de învățat”.

Tot în premieră a abordat problema IAC (Instruirii Asistate de Calculator), domeniu din care și-a ales și tema tezei de doctorat.

Și-a înscris numele printre primii cercetători din țara noastră care au tratat foarte importantă problema a gestionării responsabile a resurselor umane, cărțile sale fiind de referință și în acest domeniu.

O bună parte din timp și l-a consacrat studiului stresului profesional, unii dintre doctoranzii săi urmându-l îndeaproape pe acest drum.

A fost specialistul care a tradus și adaptat mai multe teste psihologice, care se bucură de o largă apreciere în rândul psihologilor.

Prof. univ. dr. Horia D. Pitariu a avut remarcabile colaborări științifice – în calitate de profesor invitat - cu: Berkeley University (Institute for Personality Assessment); Universidad National Autonoma de Mexico; Work and Organisation Research Center (Tilburg, Olanda).

Prof. univ. dr. Horia D. Pitariu a fost bursier IREX, USA, Penn State University (1991 - 1992), precum și bursier pe probleme de cercetare, bursă acordată de Comisia Comunității Europene (Germania - Institut fur Arbeit Physiology - Dortmund) (1993 – 1994).

Are un număr de 22 de publicații în domeniul psihologiei personalului și cel organizațional, din care una a primit premiul Academiei Române (Managementul resurselor umane: Măsurarea performanțelor profesionale, Editura ALL) și a publicat peste 300 de articole în reviste românești și străine.

A fost membru în colectivul redacțional al revistelor științifice: Psihologia și viața cotidiană - Editor, Revista de Psihologie a Academiei Române - redactor șef adjunct, Redactor șef la Revista „Psihologia Resurselor Umane”, Studia Universitatis „Babes-Bolyai”, Test Validity Yearbook (USA), Psychologie du travail et des organisations (Elveția).

Prof. univ. dr. Horia D. Pitariu a fost afiliat la 12 organizații profesionale interne și internaționale: Asociația Psihologilor din România, Asociația Psihologilor din Transilvania, Asociația Europeană de Ergonomie Cognitivă, Membru al Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată, Membru al Asociației Europene de Evaluare Psihologică, Membru al Asociației Europene de Evaluare a Personalității, Membru al Asociației Europene de Psihologia Muncii și Organizațională, Membru al Asociației de Psihologia Muncii de Limba Franceză, Membru al Asociației Psihologilor Americani, Membru al AOM (Academy of Management), Membru al Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională.

Școala românească de psihologie suferă o grea pierdere prin plecarea în eternitate a prof. univ. dr. Horia D. Pitariu. Generații întregi de studenți vor folosi și de acum înainte, ca o valoroasă sursă de documentare, opera celui care a slujit universitatea clujeană cu un pilduitor devotament vreme de peste patru decenii.

  Cei care l-am cunoscut și prețuit pe prof. univ. dr. Horia D. Pitariu vom păstra mereu vie imaginea lui în sufletele noastre.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software