Menu
Log in

Log in

Despre APIO


APIO a fost fondată de profesorul Horia Pitariu în anul 2000. Profesorul Pitariu crease de ceva vreme la Cluj, în cadrul Universității Babes-Bolyai, un centru puternic de cercetare în psihologie industrială și organizațională. Activitățile grupului de lucru coagulat de profesorul Pitariu însa treceau deja de mult timp peste granițele Clujului și aveau cu adevărat impact la nivel național. De aceea era normal ca aceste eforturi să se coaguleze într-o organizație care să fie reprezentativă pentru specialiști din mediul universitar și de afaceri, care erau localizați în alte zone ale Romaniei. Oricum, însa APIO a ramas strâns legată de numele și de imaginea profesorului Horia Pitariu până la moartea acestuia, în anul 2010 și suntem convinși că APIO va rămâne în continuare tributară viziunii lui despre psihologia industrială și organizațională în România.

Grupul de lucru strâns de profesor în jurul său avusese deja un număr de activități cu impact; acest grup de lucru includea în principal doctoranzii lui din promoțiile 1997 și 1998, printre care profesorul Filaret Sintion, Adrian Brate, Dorina Coldea, Doru Dima, Dragoș Iliescu și alții.

Alături de ei, dar și de alții, fuseseră organizate anterior fondării APIO, școala de vară de la Ilieni (1997), consortiile doctoranzilor din 1998 și 1999 și o seamă de workshopuri la diverse conferințe naționale. În 2000 a fost organizată prima conferință a APIO, la Constanța, avându-l ca președinte al comitetul de organizare pe profesorul Filaret Sîntion. Au urmat apoi Conferințele studențești din 2001, 2002 și 2003 și Școala de Vară de la Bran, în 2002, aceasta avându-l ca președinte al comitetul de organizare pe Doru Dima.

Din 2002 Conferința Națională a APIO s-a ținut an de an, cu o singură întrerupere (2006). Majoritatea conferințelor s-au organizat la Cluj, fieful APIO, însa s-a încercat și deplasarea în alte centre universitare, de exemplu la Timișoara (2007), sub coordonarea profesorului Zoltan Bogathy.

În 2003 a fost fondată revista oficială a APIO, Psihologia Resurselor Umane, care a fost publicată încă de la început cu sprijinul Asociației de Științe Cognitive din România (ASCR), care a asigurat serviciile tipografice. Primul număr a apărut în aprilie 2003 și a avut-o ca și coordonator de număr pe Daniela Vercellino. Revista a aparut fără întrerupere și fără întârziere și a ajuns relativ rapid să fie indexată în baze de date internaționale, precum PsychIndex (din 2006), Société Française de Psychologie (din 2008) și CNCSIS (înca de la început ca C, apoi din 2005 ca B și din 2006 ca B+).

Activitatea secretarială și administrativă a APIO, încluzând organizarea unora dintre conferințe, precum și editarea revistei PRU a fost asigurată de-a lungul timpului de un număr mare de persoane inimoase, doctoranzi sau asistenți ai profesorului Horia Pitariu. Într-o ordine aproximativ cronologică merită menționati Hedi Hoka, Zsolt Szentgyorgyi, Daniela Vercellino, Roxana Capotescu, Daniela Onaca, Catalina Ciuce, Claudia Rus, Andrea Budean.

Ce poți face tu pentru APIO?


APIO nu poate exista fără membrii săi. Asociația a fost creată de persoane active, susținută de persoane active și nu poate fi dezvoltată decât de persoane active, căci APIO s-a bazat dintotdeauna pe participarea membrilor săi. Se presupune că un specialist devine membru APIO pentru că împărtășește idealurile și viziunea asociației, privind generarea și diseminarea cunoștințelor și bunelor practici în domeniul psihologiei organizaționale și al resurselor umane. De aceea, toți membrii APIO sunt încurajați să participe activ la deciziile asociației și la activitățile sale. Sunt dorite și binevenite participările la conferință, trimiterile de manuscrise spre evaluare și publicare în revistă, participarea la formările, școlile de vară și toate celelalte activități ale APIO.

APIO se bazează pe sprijinul membrilor săi, care sunt așteptați să vină în ajutorul asociației prin coordonarea lucrărilor în cadrul conferinței, prin evaluarea articolelor pentru publicare, prin participarea ca lectori sau formatori în workshopuri, prin prezentarea cercetărilor lor, prin coordonarea sesiunilor de comunicare științifică etc. APIO oferă multe oportunități de leadership și implicare în Comitetul director și în comisiile variatelor proiecte inițiate de APIO. Membrii APIO sunt încurajați să se implice în toate aceste roluri și să participe activ la alegerile care se desfășoară la fiecare 4 ani, pentru a selecta conducerea asociației și membrii comitetului director.

APIO are nevoie de implicarea inimoasă și de participarea membrilor sau și a tuturor profesioniștilor responsabili din domeniul psihologiei industriale și a resurselor umane, pentru a se putea dezvolta. Calitatea și implicarea membrilor APIO dictează calitatea serviciilor pe care APIO le poate oferi comunității profesionale și societății, și stabilesc statutul asociației în ochii noștri.

Ce poate face APIO pentru tine?


              Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională oferă multe servicii membrilor săi, însă cele mai vizibile sunt Conferința anuală APIO și revista APIO. Asociația are și alte activități, dintre ele sunt notabile cursurile de formare profesională, cercetările privind practica națională în domeniul psihologiei organizaționale și resurselor umane și ghidurile de bună practică - despre toate aceste proiecte puteți afla noutăți consultând secțiunile corespunzătoare din acest site.

              Conferința anuală APIO. Conferința APIO este organizată anual în primăvara târzie și este unul dintre cele mai notabile evenimente de acest tip din România, atât pentru cercetători cât și pentru practicieni. Conferința este frecventată de un număr variabil de participanți, între 150 și 250, și este o oportunitate excelentă pentru toți membrii și simpatizanții APIO de a se întâlni într-un mediu relaxant și stimulent, care încurajează atât discuțiile profesionale cât și activitățile sociale. Lucrările prezentate la conferință sunt trecute printr-un proces de peer-review și o parte sunt publicate în revista oficială a APIO, Psihologia Resurselor Umane. Rezumatele lucrărilor sunt incluse în mapa conferinței și oferă o radiografie realistă a intereselor pe care le au cercetătorii români în domeniul psihologiei organizaționale și resurselor umane de-a lungul unui an. Cu ocazia conferinței, se organizează de asemenea workshopuri pe temele “calde” pentru practicienii din România. De asemenea, în cadrul unora dintre edițiile conferinței, are loc un consorțiu al studenților doctoranzi în domeniul psihologiei organizaționale, care oferă oportunități pentru ca cei prezenți să poată interacționa cu cercetători și cu profesori consacrați și de a-și dezvolta astfel legăturile profesionale.

              Revista Psihologia Resurselor Umane. APIO, în colaborare cu Asociația de Științe Cognitive din România (ASCR), publică revista Psihologia Resurselor Umane, revistă recunoscută național și internațional. Revista este publicată de 2 ori pe an și este distribuită gratuit tuturor membrilor APIO. Revista Psihologia Resurselor Umane publică lucrări teoretice și empirice în domeniul psihologiei organizaționale și resurselor umane, care aduc contribuții relevante la acest domeniu, la nivel național sau internațional.

              Școala de vară APIO. Deși nu poate încă fi catalogată ca o tradiție a asociației, ideea școlii de vară a fost încă de dinainte de înființarea asociației o țintă clară în viziunea fondatorului său, profesorul Horia D. Pitariu. Astfel, profesorul Pitariu, crezând în formarea continuă, încerca în mod constant să organizeze activități menite a crește profesional membrii asociației. Preocuparea pentru școlile de vară, după cum spuneam, a fost chiar una premergătoare înființării APIO, și anume prin Școala de Vară de la Ilieni din anul 1997. Acesteia i-a urmat Școala de Vară de la Predeal din anul 2000, Școala de Vară de la Bran, din 2002 și altele, până la Școala de Vară de la Gura Humorului, din 2009. Școala de vară a fost gândită cu scopul de a împărtăși și aprofunda ideile de actualitate din știința națională și internațională. APIO își propune în acest sens să mențină vie această idee.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software