Menu
Log in

Log in

Detalii despre competiție

Începand cu anul 2014, APIO înființează Programul de Burse de Cercetare pentru Studenti „Horia Pitariu”. APIO, prin acest program, dorește ca în fiecare an să acorde unor studenți (nivel universitar, master sau doctorat) două burse în valoare de 2500 RON fiecare.

Obiective

Scopul programului este impulsionarea cercetării românești în domeniul psihologiei muncii, industriale și organizaționale. În mod special, dorim să susținem colegii tineri în vederea stimulării excelenței științifice prin cercetare. Bursa primită din partea APIO poate asigura integral sau parțial efectuarea cercetării.

Rezultate așteptate

Asteptăm de la acest program creșterea numărului de publicații cu vizibilitate națională și internațională (un proiect trebuie să aibă ca rezultat publicarea cercetării cel puțin într-o revistă BDI). Așteptăm, de asemenea, implicarea unui număr mai mare de studenți în cercetarea vizibilă pentru restul comunității.

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili studenții care la data depunerii proiectului sunt afiliați unei instituții de învățământ superior din Romania, indiferent de profilul acesteia. Vârsta maximă avută la data depunerii proiectului pentru cercetatorul principal este de 30 de ani. Nu sunt limitați studenții înregimentați în programe de psihologie, important este ca tema cercetării să fie arondată psihologiei muncii și organizaționale. Prin student înțelegem în acest context studenții înrolați în ciclul primar universitar, studenții înrolați în programe de masterat și studenții înrolați în programe doctorale.

Sunt acceptate proiecte din partea unor echipe de cercetare, cu specificarea faptului că: a) cercetătorul principal este cel care primește grantul, semnează contractul de acordare și poartă integral responsabilitățile care decurg din acest contract; și b) echipa de cercetare trebuie să fie formată doar din membri eligibili (studenți, masteranzi, doctoranzi).

O persoană poate face o singură propunere de proiect în fiecare sesiune de competiție. O persoană care a câștigat competiția într-un an ca cercetător principal nu poate participa la competiție în alt an tot ca cercetător principal (dar poate fi afiliată unei echipe conduse de un alt cercetător principal).

Sunt eligibile doar acele propuneri care nu conțin studii care au facut sau fac în prezent obiectul vreunei alte finanțări. Proiectele trebuie să se refere la realizarea cel puțin a unui studiu empiric. Asocierea în trecut cu unul din membrii juriului, chiar și în relația student-profesor, trebuie declarată ca parte a cererii de depunere. 

Toate propunerile vor fi supuse unei verificări de plagiat. Identificarea unor secțiuni sau paragrafe plagiate va duce la declararea propunerii ca fiind neeligibilă.

Calendarul competiției:


Lansarea competiției și popularizarea ei

1 octombrie 2023 – 1 decembrie 2023

Depunerea proiectelor

1 octombrie 2023 – 1 decembrie 2023

Analiza proiectelor și anunțarea câștigătorilor

1 decembrie 2023 – 15 decembrie 2023

Realizarea formalităților de finanțare ale câștigătorilor

15 decembrie 2023 – 23 decembrie 2023

Realizarea propriu-zisă a proiectului

1 ianuarie 2024 – Conferința APIO (12 aprilie – 14 aprilie 2024)

Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul Conferinței APIO 2024

12 aprilie  14 aprilie 2024

 

Proiectul se redactează în limba română sau engleză, conform structurii proiectelor de finanțare folosite de Ministerul Educației. Această structură, adaptată la competiția APIO, poate fi descărcată de aici.

Proiectul se trimite pe email la adresa secretar@apio.ro.

Resurse utile:

Puteți vizualiza unul dintre proiectele câștigătoare din anii anteriori aici - Diversitatea în echipele medicale îmbunătăţeşte sau împiedică performanţa adaptativă? Rolul stării emergente cross-understanding (Mădălina Georgiana Hoandră).

Responsabilități:

APIO nu se obligă să acorde ambele burse în fiecare an, deși APIO posedă fondurile necesare, bursele se acordă în funcție de performanța proiectelor depuse. În mod similar cu politica Ministerului Educației, nu vom finanța proiecte care au obținut mai puțin de 75% din punctajul maxim (în acest caz 3,80 de puncte din maxim 5). Dacă într-un an sunt mai multe proiecte care obțin punctaje mai mari de 3,80 de puncte, vor fi finanțate doar două proiecte, cele care au obținut cele mai mari punctaje.

În cazul în care un proiect este declarat câștigător, persoana care primește grantul de cercetare are obligația:

  • de a participa la conferința APIO în anul universitar în care primește grantul, pentru a face o prezentare în sesiune deschisă a proiectului, în fața comunității profesionale. Pentru a facilita accesul la conferință, APIO va suporta taxa de participare la conferință și cazarea în București a titularilor burselor, pe durata Conferinței.
  • de a publica, în termen de 12 luni de la primirea finanțării, rezultatele cercetării într-o revistă de specialitate cel puțin BDI (revista indexată în cel puțin 3 din următoarele baze de date: Proquest, DOAJ, CEEOL, ScienceDirect, EBSCO, PsychInfo). La 12 luni de la primirea finanțării, directorul de proiect trebuie să prezinte un articol publicat sau o scrisoare de acceptare spre publicare a articolului rezultat din cercetarea finanțată.
Rezultatele competiției Programul de Burse de Cercetare pentru Studenți "Horia Pitariu" 2019-2020

1. „Professional envy in academic life: antecedents, inter and intra-individual effects” - Raluca Duțu & Amalia Miulescu (Universitatea din Bucuresti)

2. „Relația dintre apartenența la echipe multiple și comportamentele de învățare. Rolul moderator al localizării expertizei” - Manole Elena-Cristina (Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca).

Câștigătorii competiției Programul de Burse de Cercetare pentru Studenți "Horia Pitariu" 2018-2019

1. Moral licensing and ethical organizational behavior: empirical evidence within the academic field regarding the inclusion of people with physical disabilities - Diana-Alina Oancea-Matei & Alexandra Maftei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)

2. Cum se cultivă creativitatea la nivelul grupului. Rolul conflictului pe sarcină, al complexității cognitive și inteligenței emoționale colective - Elena-Andreea Gheorghe (Universitatea Bábes-Bolyai, Cluj-Napoca)

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software