Menu
Log in

Log in

Membrii APIO

  • Andrei Ion - Președinte
  • Lavinia Țânculescu - Președinte ales

Eugen Dumbravă

Sunt Eugen Dumbravă, practician al psihologiei. Doctor în psihologie și psiholog clinician. Mă ocup cu starea de bine a oamenilor. Intervin și ghidez în remodelarea celor cu probleme în gândire și relaționare. Cred că forma cea mai eficientă pentru a dezvolta oamenii normali este cea a interacțiunii directe cu alți oameni. Am apărut pe lume și am început să vorbesc în preajma unor părinți care nu s-au certat niciodată. Este cel mai important bagaj pe care l-am luat cu mine în lume: echilibru și bucuria de a trăi.

Sunt, de asemenea, și posesorul a 19 ani de experiență specifică în evaluarea oamenilor și organizațiilor, din care 17 ani m-au îmbogățit profesional prin proiecte de consultanță și evaluare, dezvoltare și eficientizare organizațională, inclusiv audituri de integritate.

Într-o lume din ce în ce mai obosită, îmi permit să am și prieteni: învațarea, reînvățarea și dezvățarea.

Adrian Tudor Brate

Dr. Adrian Tudor BRATE, Conf. univ. la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, România a obținut doctoratul în psihologie și masteratul în psihologie industrială și organizațională la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, România. Este, de asemenea, format în Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, fiind în prezent responsabil de programul de masterat: Psihologia muncii și organizațională. Diagnostic și intervenție ocupațională.

Proiectele sale de cercetare, publicațiile și activitățile sale de practician (evaluare, intervenție) sunt în domenii precum stresul și agresivitatea la nivel individual și organizațional, personalitatea și diferențele individuale în diferite contexte ocupaționale și organizaționale, comportamentele deviante și contraproductive, sănătatea și securitatea în muncă.

Constantin Ticu

CONSTANTIN Ticu este profesor în cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

Profesor universitar, predă cursurile de Psihologia Muncii și Psihologia Publicității, la nivel de licență,  cursurile de Evaluarea Psihologică a PersonaluluiAnaliza climatului și culturii organizaționale și  Leadership și managementul schimbării la nivel de master. Conducător de doctorat din anul 2009 și director al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din 2012.

Autor, realizator a peste 85 de articole publicate în reviste de specialitate, a 10 cărţi științifice (din care 5 cu unic autor) și a peste 70 de comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale. Director de proiect (3 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale), membru în 29 de proiecte de cercetare.

Creatorul a numeroase instrumente standardizate de evaluare psihologică, instrumente incluse pe platforma on-line de evaluare psihologică numită PsihoProfile (www.psihoprofile.ro) sau a unor proceduri de diagnoză organizațională – Sistem ECO (www.sistemeco.ro). Consultant în evaluarea personalului, diagnoza organizațională și managementul schimbării.

Cercetător, cu interes particular pentru analiza persistenței motivaționale, a reușitei/ eșecului în proiecte personale pe termen lung (Motivational persistence and success /failure in the long term individual projects) și în analiza predictorilor psihologici și organizaționali ai performanței profesionale  (Psychological predictors of the professional performance).

Delia Vîrgă

Delia VÎRGĂ este profesor universitar în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității de Vest din Timişoara, fiind doctor în Psihologie al Universității „Babes-Bolyai”, Cluj Napoca. Este director al Departamentului de Psihologie și coordonator al programului masteral în Psihologia muncii, organizatională și a transporturilor (PMOT). Are calitatea de psiholog principal în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională, cu o constantă activitate de consultanță organizațională de peste 20 ani.

Este membru al Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România, în Comisia de Psihologia muncii, transporturi și servicii (2013-prezent) și a fost președinte al Asociației Psihologilor Industriali și Organizaționali în perioada 2015-2017. De asemenea, este membru al asociațiilor internaționale de profil (EAWOP, EOHP) și membru in Standing Commited for Work and Organizational Psychology la EFPA (2019-2023). Este autor a peste 30 de articole în reviste internaționale și a coordonat 5 granturi de cercetare. Cercetările sale din domeniul psihologiei organizaționale și ocupaționale se centrează pe problematica resurselor personale și relația acestora cu performanța și starea de bine, la diferite categorii profesionale, precum și proiectarea și implementarea intervențiilor pentru îmbunătățirea stării de bine.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software