Menu
Log in

Log in
  • Acasa
  • Inregistrare membru APIO
Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

Detalii înregistrare

Prevederile referitoare la obținerea calității de membru al APIO sunt următoarele:

Calitatea de membru al APIO poate fi una din următoarele forme:

  • membru titular;
  • membru aderent,
  • membru de onoare.

Condiții pentru a dobândi calitatea de membru:

15.2.1. Pentru a deveni membru titular al APIO, o persoană trebuie să aibă una din următoarele trei tipuri de diplomă: (a) diplomă de licență sau altă specializare echivalentă în psihologie sau resurse umane, (b) diplomă de master în psihologie sau resurse umane, sau (c) diplomă de doctor în psihologie. De asemenea, pentru a deveni membru titular al APIO, o persoană trebuie să achite integral cotizația de membru.

15.2.2. Membru aderent poate să devină o persoană care nu se califică acelor condiții care sunt necesare pentru a deveni membru titular, de exemplu studenți și persoane fără diplome echivalente, dar care manifestă un interes pentru problemele teoretice sau practice ale psihologiei industriale/organizaționale. Cotizația plătibilă de un membru aderent este de 50% din valoarea cotizației unui membru titular. Membrii aderenți nu au drept de vot și nu pot fi aleși pentru funcții de conducere în APIO.

15.2.3. Membri de onoare ai APIO pot deveni persoanele din țară și din străinătate, indiferent de profilul diplomei sau specializării, care au obținut realizări deosebite în domeniul psihologiei industriale/organizaționale, sau în domenii învecinate. Aceste persoane sunt scutite de achitarea cotizației.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software