Menu
Log in

Log in
  • Acasa
  • „Ai vrea sa vorbim despre asta?"

„Ai vrea să vorbim despre asta?” Când și cum conștientizarea emoțională de grup sporește eficiența echipelor formate din membrii de ambele genuri?


Publicația: Psihologia Resurselor Umane

Cuvinte cheie: Conștientizarea emoțională în grup, diversitate de gen, convingeri despre diversitate

Articol: „Ai vrea să vorbim despre asta?” Când și cum conștientizarea- emoțională de grup sporește eficiența echipelor formate din membrii de ambele genuri?

Autori: Boros S., Curseu L. P.

Anul publicării: 2013

Prezentare realizată de Donea Alice


Diversitatea de gen este importantă pentru dinamica emoțională a grupurilor. Diferențele de gen au un impact asupra  recunoașterii sentimentelor și a exprimării acestora.

Există doi factori care sunt principalii predictori ai gestionării cu succes a diversității în echipe: înțelegerea interpersonală și viziunea în perspectivă. Viziunea în perspectivă se referă la faptul că toți membrii trebuie să ajungă într-un punct comun. De exemplu, atunci când se ia o decizie finală, este important ca toți membrii să fie de acord cu decizia respectivă. Pe parcursul discuției există o comunicare continuă între membrii echipei, cerându-se părerea tuturor membrilor, fiind întrebați dacă sunt sau nu de acord cu o anumită decizie sau dacă au alte idei. Înțelegerea interpersonală se referă la abilitatea fiecărui membru de a înțelege ce se întâmplă în cadrul unei echipe prin folosirea mijloacelor de comunicare (de exemplu, să comunice ce simt referitor la o temă aleasă, să pună întrebări, să discute pe marginea subiectului sau să ceară părerea colegilor).

Cercetarea realizată de Boros și Curseu a avut ca scop explorarea rolului  moderator  al conștientizării emoționale în grup și a credințelor privind diversitatea în relația dintre diversitatea de gen în grup și eficiența grupului.

Ce este conștientizarea emoțională în grup?

Conștientizarea emoțională în grup este abilitatea unei echipe de a implementa un set de norme comune care să modeleze felul în care membrii percep și înțeleg propriile lor emoții, cât și pe cele manifestate de ceilalți membri ai echipei.

Existența unui set de norme comune care facilitează recunoașterea eficientă și înțelegerea emoțiilor este benefică pentru perfomanță deoarece împiedică apariția emoțiilor negative în cadrul grupurilor. Atunci când are loc un conflict, echipele înțeleg emoțiile apărute, așadar au grijă să evite amplificarea unui conflict.

Astfel, echipele care întrețin conștientizarea emoțională raportează mai puține conflicte și se bucură de un nivel mai ridicat al performanței și coeziunii.

Cum acționează conștientizarea emoțională în echipele cu diversitate de gen?

Afectivitatea este una dintre dimensiunile de bază ale stereotipurilor legate de gen, femeile fiind considerate mai "emoționale" decât bărbații. Atunci când se lucreză în echipă, este necesară o bună procesare emoțională.

Se presupune că membrii echipelor (în care există diversitate de gen) nu știu cum să facă față emoțiilor  negative atunci când lucrează împreună. Pentru a putea face față diverselor emoții apărute, membrii trebuie să învețe să comunice într-un mod eficient (de exemplu, atunci când cineva din echipă nu este de acord cu o anumită decizie, trebuie să își expună părerea într-un mod plăcut, explicit, evitând o exprimare agresivă).

Astfel, cu ajutorul comunicării, ei vor putea ajunge la un numitor comun, vor împărtăși idei, vor lua decizii, iar aceste lucruri duc la o creștere a eficienței în cadrul echipei.

Pornind de la aceste premise, autorii au dezvoltat două ipoteze:

1) Conștientizarea de grup sporește calitatea muncii în echipă și o eficientizează. Totuși, aceste efecte sunt mai puternice în echipele omogene decât în cele eterogene.

2) Conștientizarea emoțională interacționează cu convingerile privind diversitatea în așa fel încât această conștientizare anulează efectele negative perturbatoare ale credințelor legate de diversitate asupra eficienței.

Aceste ipoteze au fost testate în două studii.

În studiul 1 au fost măsurate eficiența în echipă și conștientizarea emoțională în grup.

În acest studiu au fost implicate 161 de persoane, acestea fiind împărțite în 31 de echipe. Dintre acestea, 17 echipe au fost omogene și 20 eterogene, iar vârsta medie a participanților a fost de 39,33 de ani. Rezultatele studiului indică faptul că, deși un nivel ridicat al conștientizării de grup este benefic pentru ambele tipuri de echipe, efectul este mai puternic pentru echipele omogene, în comparație cu cele eterogene.

Studiul 2 a fost unul experimental, aici măsurându-se efectul interacțiunii dintre convingerile despre diversitate și conștientizarea emoțională în grup asupra eficienței echipelor.

La acest studiu au participat 126 de studenți (61 bărbați și 62 femei), aceștia fiind împărțiți în 21 de echipe. Cele 21 de echipe au fost rugate să lucreze împreună la un studiu despre diversitate timp de două ore.

Rezultatele studiului arată că, în principal, echipele care au norme de conștientizare emoțională nu au performanțe diferite față de echipele care nu au astfel de norme. Cu toate acestea, o viziune pozitivă despre diversitate are cel mai puternic impact asupra eficienței echipelor eterogene. Echipele care au convingeri pozitive legate de diversitate au performanțe mai bune decât echipele care au convingeri negative cu privire la acest aspect.

Concluzii

Conștientizarea emoțională în grup contribuie la creșterea eficienței echipelor și, totodată, poate anula efectele convingerilor negative despre diversitate asupra eficienței.

Conștientizarea emoțională de grup are un efect mai puternic asupra echipelor omogene, deoarece membrii acestor grupuri își înțeleg mai bine emoțiile și știu cum să facă față acestora. Astfel, prin înțelegerea emoțiilor, se evită un eventual conflict în procesul muncii.

Adoptarea conștientizării emoționale în grupuri unde există diversitate de gen implică din start crearea unor reguli și norme emoționale. Astfel, înțelegând dinamica emoțiilor, se evită  un potențial conflict în cadrul procesului de muncă.

Atunci când organizațiile sau echipele derulează training-uri despre conștientizarea diversității, este important să se adauge și intervenții privind conștientizarea emoțională. Aceste intervenții se adaugă celor tradiționale (care vizează modificările cognitive). În acest fel, vor exista două modalități pentru a atinge scopul training-ului.

Implementarea unor norme privind conștientizarea emoțională de grup va fi utilă pentru contracararea impactului convingerilor negative legate de diversitate. Astfel, membrii echipelor vor fi ajutați să distingă oamenii de categorii.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software