Menu
Log in

Log in
  • Acasa
  • Beneficiile construirii unui climat organizational suportiv

Beneficiile construirii unui climat organizațional suportiv - efectele pozitive asupra relației dintre percepția regulei pentru incongruență afectivă și epuizarea emoțională resimțită la locul de muncă


Publicația / Jurnalul:  Journal of Personnel Psychology

Cuvinte cheie: climat suportiv, muncă emoțională, regula incongruenței afective, epuizare emoțională, analize multinivel

Titlu articol: Supportive Climate and Its Protective Role in the Emotion Rule Dissonance – Emotional Exhaustion Relationship

Autori: Ortiz-Bonnín, S., García-Buades, M. E., Caballer, A. & Zapf, D.

Anul publicării: 2016


Deseori, foarte mare parte din munca unui angajat constă în afișarea unei imagini sau a unor emoții potrivite, adaptate la contextul muncii, adică aceștia sunt conștienți că trebuie să afișeze mai ales emoții pozitive, astfel încat să întâmpine pozitiv clienții și să îi mulțumească. Acest tip de muncă este descris ca fiind munca emoțională pe care un angajat o depune. Conform studiilor, această muncă emoțională este stimulată de măsura în care angajații percep că la locul de muncă există această regulă, impusă sau cerută, de a afișa un anumit registru de emoții, chiar și atunci când ele nu reflectă trăirile lor afective adevărate.

În ciuda beneficiilor (ex. clienți mulțumiți, performanță a angajaților și câștiguri), există și situații în care această muncă emoțională este mai degrabă o sursă de stres și de epuizare. Cel mai des, aceste situații sunt acele momente de incongruență afectivă ridicată a angajaților, adică ei afișează emoții pozitive deși nu le resimt la nivel personal sub nicio formă. Conform studiilor din literatura științifică, această constrângere pentru incongruență afectivă poate suprasolicita emoțional angajații și poate declanșa epuizare emoțională la locul de muncă, de natură clinică chiar.

În studiul de față, este propus ca factor protectiv pentru atenuarea efectelor negative ale muncii emoționale pe care un angajat o face pentru a afișa un anumit registru de emoții, un climat suportiv la nivel organizațional. Un climat suportiv organizațional se referă aici la ajutorul oferit între colegi, la a avea interese și obiective comune la locul de muncă, la menținerea unor relații bune între colegi, precum și măsura în care colegii oferă ajutor pentru rezolvarea de probleme personale. Teoretic, acest factor ar putea acționa ca unul protectiv pentru că un climat suportiv înseamnă de fapt că angajații se văd pe ei înșiși ca făcând parte dintr-un grup și se construiește o percepție socială de grup, una împărtășită. Astfel, angajații se simt înțeleși, ajutați și apreciați pentru munca pe care o fac, atât de colegi, cât și de către superiori.

Din punct de vedere practic, rezultatele studiului arată că acest factor - un climat organizațional suportiv - poate explica accentuarea sau diminuarea epuizării emoționale la locul de muncă. Participanții acestui studiu sunt 317 de angajați, împărțiți în 99 de echipe. Analizele iau în considerare faptul că aceștia sunt grupați în echipe.  Conform rezultatelor, un climat organizațional perceput ca fiind protectiv și de ajutor poate diminua de unul singur efectele epuizării emoționale (y= -.29, p <  .01, N = 317), dar acest factor poate diminua și efectele „regulei” pentru incongruență afectivă, prin constrângere, asupra epuizării emoționale (y = -.21, p < .05, N = 317).  

Concluzionând, rezultatele arată faptul că un climat organizațional perceput ca o realitate împărtășită și în care predomină sprijinul instrumental (ex. training profesional, feedback din partea supervizorilor, asistență în sarcină, ajutor fizic, etc.) și cel emoțional (ex. grijă unul pentru celălalt, împărtășirea de idei și acceptare mutuală, etc.) poate diminua epuizarea emoțională resimțită la locul de muncă ca urmare a percepției unei constrângeri de a afișa alte emoții decât cele resimțite.

Pentru mai multe detalii despre cadrul teoretic și empiric al studiului, acesta se regăsește în întregime aici:

https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/1866-5888/a000160

Prezentare realizată de dr. Cristina Maria Bostan

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software