Menu
Log in

Log in

Comitet științific


 • Prof. dr. Dragoș ILIESCU (Președintele comitetului științific, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Prof. dr. Zoltan BOGATHY (Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara)
 • Prof. dr. Delia VÎRGĂ (Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara)
 • Prof. dr. Ticu CONSTANTIN (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
 • Prof. dr. Laurențiu MARICUȚOIU (Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara)
 • Prof. dr. Ana Maria CAZAN (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania din Brașov)
 • Conf. dr. Adrian Tudor BRATE (Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu)
 • Lect. dr. Oana FODOR (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – UBB Cluj Napoca)
 • Prof. dr. Mihaela RUS (Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța)
 • Lect. dr. Ciprian RĂULEA (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
 • Lect. dr. Lavinia ȚANCULESCU (Facultatea de Psihologie, Universitatea Hyperion din București)
 • Dr. Vasile Doru MARINEANU (Centrul Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală)

Comitet de organizare


 • Lect. dr. Ioana David (Președințele comitetului de organizare, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Conf. dr. Andrei Ion (Președinte APIO, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Lect. dr. Andreea Butucescu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Conf. dr. George Gunnesch-Luca (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Lect. dr. Bogdan Oprea (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Lect. dr. Andrei Șerban Zanfirescu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Asist. drd. Maria Daniela Postelnicu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Asist. drd. Andreea Corbeanu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Asist. drd. Sergiu Condrea (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Asist. drd. Raluca Duțu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Masterand Gabriela Alexandra Stuparu (Asistent administrativ APIO, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Student Adina Iacob (studentă program licență Științe Cognitive EN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)
 • Student Ecaterina Ioana Vîntu (studentă program licență Științe Cognitive EN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București)

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software