Menu
Log in

Log in

Înregistrarea lucrărilor conferinței APIO 2024


Vă mulțumim pentru intenția de a vă înscrie la Conferința APIO 2024.

Pentru a putea înscrie o lucrare individuală (prezentare orală sau poster), vă rugăm să completați formularele de înscriere și să le trimiteți pe adresa conferinta@apio.ro.

Chiar dacă au fost acceptate, lucrările nu vor fi incluse în programul Conferinței dacă autorii nu sunt înscriși ca participanți (incluzând achitarea taxei de participare).

Pentru lucrările care au mai mult de un autor este necesară înscrierea ca participant a cel puțin a unuia dintre autori.

Creditele se vor acorda doar pentru autorii înscriși ca participanți.

Programul conferinței va cuprinde workshop-uri, prezentările invitaților speciali, symposium, comunicări orale.

Vă invităm să vă înscrieți cu lucrare la una dintre următoarele tipuri de secțiuni:

  • comunicări orale (cercetări în curs de desfășurare/work in progress, modele de bune practici din domeniul resurse umane). Acest tip de prezentare se referă la un proiect de cercetare nefinalizat. Obiectivul este acela de a comunica interesul pentru un anumit subiect de cercetare și de a obține feedback din partea comunității APIO. Autorii pot adresa întrebări celor prezenți, în legătură cu aspecte problematice ale cercetării;
  • comunicări orale (cercetări finalizate);
  • postere.

Ghid general pentru toate tipurile de înscrieri


Rezumatele vor fi publicate online în Broșura conferinței. Autorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea textului, atât în limba română, cât și, dacă optează, în limba engleză.

Toate formularele depuse vor fi analizate de către 2 specialiști (referenți).

Toate formularele înscrise vor fi acceptate numai prin intermediul acestui site.

Toate detaliile despre lucrări trebuie să fie exacte, deoarece acestea vor fi trimise către Comitetul de Organizare, urmând a fi copiate direct în manualul conferinței.

Decizia de acceptare sau neacceptare a unei lucrări se va lua de către Comitetul Științific.

Toate înscrierile vor fi analizate și clasificate în funcție de următoarele criterii:

  • semnificația prezentărilor;
  • relevanța conținutului pentru audiență.

Toți prezentatorii și participanții, trebuie să se înregistreze și să achite taxa pentru a participa la Conferință. Chiar dacă au fost acceptate de către Comitetul Științific, lucrările nu vor fi prezentate dacă nu sunt îndeplinite formalitățile de înregistrare.

Termenul limită de înscriere a unei lucrări este 15 martie 2024.

Acceptarea unei cereri nu implică finanțare la înregistrare, costuri de transport, cazare sau alte costuri suportate de către organizatorii Conferinței.

O înscriere care nu aderă la aceste reglementări poate fi respinsă.

Responsabilitatea pentru acuratețea înregistrării revine în exclusivitate autorului.

În fiecare sală va exista un laptop și un videoproiector, necesare susținerii lucrărilor.

Statutul de membru

Nu este necesar să fiți membru al Asociației de Psihologie Industrială și Organizaționala (APIO) pentru a efectua o propunere de prezentare a unei lucrări la Conferința APIO 2024.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software