Menu
Log in

Log in
  • Acasa
  • Directionati 2% din impozitul dumneavoastra catre APIO

Direcționați 2% din impozitul dumneavoastră către APIO


Dacă sunteți salariat:

Descărcați "Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual" (formularul 230), tipăriți-l, completați-l și semnați-l. Nu este necesar să indicați suma pecare o direcționați către APIO, această sumă va fi calculată automat de către ANAF în funcție de veniturile dumneavoastră. Pe acest formular sunt trecute deja datele care indică APIO ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dumneavoastră. Dacă aveți deja formularul de altundeva, va rugăm să-l completați cu datele următoare:

Denumire entitate nonprofit: Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 14508301

Cont bancar (IBAN): RO09 BTRL 0440 1205 9213 60XX

Trimiteți formularul 230 completat și semnat de dumneavoastră la administrația financiară de care aparțineți, până la data de 25 mai. Puteți trimite documentele prin poștă, cu scrisoare recomandată, sau să le depuneți personal, la registratura administrației financiare.

 

Dacă aveți (și) venituri din alte surse (profesii liberale, precum medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, drepturi de autor etc.), aveți obligația legală să depuneți la administrația financiară o declarație privind veniturile dumneavoastră. Pe aceeași declarație puteți indica și direcționarea a 2% din impozitul dumneavoastră către APIO. Pentru aceasta:

Descărcați "Declarația specială privind veniturile realizate" (formularul 200) de la acest link, completați-l, tipăriți-l și semnați-l. Nu este necesar să indicați suma pecare o direcționați către APIO, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanțe în funcție de impozitul pe venit plătit deja de dumneavoastră. Pe acest formular sunt trecute deja datele care indică APIO ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dumneavoastră. Dacă aveți deja formularul de altundeva, va rugăm să-l completați cu datele următoare:

Denumire entitate nonprofit: Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 14508301

Cont bancar (IBAN): RO09 BTRL 0440 1205 9213 60XX

Trimiteți formularul 200 completat și semnat de dumneavoastră (împreună cu formularul 230, dacă sunteți și salariat) la administrația financiară de care aparțineți, până la dată de 25 mai. Puteți trimite documentele prin poștă, cu scrisoare recomandată, sau să le depuneți personal, la registratura administrației financiare.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software