Menu
Log in

Log in
  • Acasa
  • Folosirea intrebarilor de verificare a atentiei scade validitatea unui instrument?

Folosirea întrebărilor de verificare a atenției scade validitatea unui instrument?


Publicația: APPLIED PSYCHOLOGY

Cuvinte cheie: scalele de control, verificarea atenției, validitatea chestionarelor

Articol: Are Attention Check Questions a Threat to Scale Validity?

Autori: Franki Y.H. Kung, Navio Kwok and Douglas J. Brown

Anul publicării: 2017

 

Faptul că un procent de până la 60% dintre respondenți pot da răspunsuri non-veridice la completarea unui instrument psihologic, a condus la construirea scalelor de control, inclusiv a celor de verificare a atenției în completarea chestionarului.

Scalele de control/verificare a atenției, evaluează măsura în care o persoană este atentă atunci când completează itemii unei probe psihologice. Itemii unor astfel de scale sunt diferiți de cei care solicită auto-raportarea unor comportamente sau atitudini personale, direcționând persoana care răspunde la chestionar spre rezolvarea unor probe atenționale (să încercuiască un anumit răspuns, să verifice un set de afirmații sau să răspundă contrar logicii dintre un set de instrucțiuni).

Teoreticieni în domeniu (Hauser & Schwartz, 2015) au atras atenția asupra faptului că introducerea acestor tipuri de întrebări ar putea influența modalitatea de răspuns a persoanelor evaluate: când acestea sunt centrate pe răspunsuri deliberate, se modifică procesele atenționale și de luare a deciziilor/judecată. Conform autorilor menționați, întrebările de verificare a atenției pot induce o varianță suplimentară a răspunsurilor, afectând validitatea scalei principale.

Pentru verificarea acestei afirmații, Kung, F., Kwok, N. și Douglas, B. (Universitatea Waterloo, Canada), au condus un experiment. Folosind o scală cunoscută și larg folosită pentru evaluarea comportamentului cetățenesc organizațional (OCB - Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990), au verificat dacă există diferențe între răspunsurile date de persoanele care au incluse în chestionar și întrebări de verificare a atenției, comparativ cu persoanele care nu au incluse în chestionar astfel de întrebări (grupuri randomizate). Compararea mediilor și a încărcării itemilor în factori au arătat că nu există diferențe semnificative între cele două grupuri, folosirea întrebărilor de verificare a atenției nu influențează răspunsurile persoanelor care completează un chestionar.

Studiul este deosebit de util domeniului psihologiei industriale și organizaționale, prin aceea că aduce dovezi care să argumenteze în favoarea utilizării de proceduri pentru verificarea atenției, fără a exista riscuri cu privire la validitatea scalei.

Detalii aici: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apps.12108/abstract

Prezentare realizată de Veronica BALAN

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software