Menu
Log in

Log in
  • Acasa
  • Prea angajabil ca sa te simti bine?

Prea angajabil ca să te simți bine? Relația curbilinie dintre angajabilitatea percepută și funcționarea optimă a angajatului


Publicația: Psihologia Resurselor Umane

Cuvinte cheie: relații curbilinii, funcționarea optimă a angajatului, angajabilitatea percepută, implicarea în muncă, burnout.

Articol: Relația curbilinie dintre angajabilitatea percepută și funcționarea optimă a angajatului

Autori:  Peeters., E., R., De  Cuyper, N., De Witte, H.

Anul publicării: 2016

Prezentare realizată de Florentina Linca

 

Angajabilitatea percepută se referă la evaluarea individuală a propriilor oportunități noi de angajare. Aceasta a fost evidențiată ca fiind critică pentru funcționarea optimă a angajatului pe piața forței de muncă din zilele noastre. Cu toate acestea, dovezile în favoarea unei relații pozitive între angajabilitatea percepută și funcționarea optimă a angajatului sunt modeste. O posibilă explicație este aceea că relația nu este una liniară (în care raportul dintre variabile este direct proporțional sau invers proporțional), ci una curbilinie (în care nu există o regularitate în ceea ce privește valorile unei variabile în funcție de cealaltă).

În consecință, autorii acestui studiu au avut scopul de a testa relațiile curbilinii dintre angajabilitatea percepută și implicarea în muncă (vigoarea și dedicarea) și burnout (epuizarea și depersonalizarea).

Ipotezele cercetării

H1 Relația dintre angajabilitatea percepută, vigoare și dedicare este reprezentată sub forma unui grafic de tip U întors, o relație curbilinie, astfel încât,  nivelul crescut și scăzut  de angajabilitate percepută relaționează cu un nivel scăzut de vigoare și de dedicare.

H2 Relația dintre angajabilitatea percepută, cinism și epuizare  este reprezentată sub forma unui grafic de tip U, o relație curbilinie, astfel încât, nivelul crescut și scăzut  de angajabilitate percepută relaționează cu un nivel crescut de cinism și de epuizare.

Variabilele cercetării au fost angajabilitatea percepută, implicarea în muncă (vigoarea și dedicarea) și burnout-ul (epuizarea și cinismul).

Participanți

La studiu au participat angajați din două organizații belgiene, 354 din prima organizație și 288 din cea de-a doua.

Rezultatele au evidențiat o relație liniară pozitivă între angajabilitatea percepută și vigoare și dedicare. O relație pătratică (curbilinie) a fost găsită între angajabilitatea percepută și epuizare și depersonalizare, astfel încât nivelurile scăzute și crescute ale angajabilității percepute sunt asociate cu niveluri ridicate de epuizare și depersonalizare.

Concluzii și implicații practice

În concluzie, rezultatele au evidențiat o relație liniară pozitivă între angajabilitatea percepută și vigoare și dedicare, dar și una curbilinie între angajabilitatea percepută, epuizare și depersonalizare.

Acest studiu a demonstrat faptul că angajabilitatea percepută este relaționată cu un nivel înalt de burnout și cu un nivel înalt de implicare în muncă. În timp ce studiile anterioare încadrau fenomenul angajabilității percepute ca fiind pozitiv, relația curbilinie între angajabilitatea percepută, epuizare și depersonalizare indică o latură negativă a angajabilității percepute.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software