Menu
Log in

Log in
  • Acasa
  • Rebeli loiali la locul de munca

Rebeli loiali la locul de muncă - în ce măsură dezacordul cu colegii sau cu șefii apare ca urmare a loialității față de organizație?


Publicația / Jurnalul:  Journal of Organizational Behavior

Cuvinte cheie: dezacord, devianță organizațională, rezistență, identitate socială

Titlu articol: Loyal rebels? A test of the normative conflict model of constructive deviance

Autori: Dahling, J. J., Gutworth, M. B,

Anul publicării: 2017

 

Câteodată, angajații provoacă sau încalcă regulile organizației în mod voluntar, dar nu pentru că nu ar fi loiali ci mai degrabă pentru că sunt pasionați de munca lor îndeajuns pentru a-și exprima dezacordul față de practicile ineficiente sau periculoase pentru ceilalți din jur. În literatura de specialitate, acest comportament poartă numele de devianță constructivă, în sensul că sunt acțiuni voluntare împotriva normelor organizaționale, dar sunt făcute cu intenții onorabile, pentru beneficiul organizației sau a celor care o sprijină.

Această explicăție este în prezent inovativă întrucât, până în prezent, astfel de comportamente erau văzute mai degrabă de către angajați și de către organizație ca fiind contraproductive și rău intenționate. Conform studiului însă, aceste comportamente apar ca urmare a identificării și atașării afective cu valorilor grupului sau a celor personale, motiv pentru care acestea sunt considerate aici ca fiind o expresie a loialității pentru organizație și nu o respingere a acesteia.

Pentru a explica aceste tipuri de comportamente, autorii studiului iau în considerare două modele care le explică apariția: modelul percepției conflictului normativ și modelul identificării sociale sau organizaționale, adică de grup. Modelul percepției unui conflict normativ se referă la decizia de a se conforma sau de a fi împotriva normei grupului și explică alternanța dintre diferitele tipuri de identități de grup. Astfel, oamenii percep un conflict normativ în cadrul organizației atunci când există sau apar modele alternative. Modelele alternative sunt de fapt expresia identificării cu alte identități de grup, ele fiind derivate de regulă din valori personale sau morale.

Autorii arată în două studii diferite faptul că în cazul studenților angajați, identitatea organizațională este asociată pozitiv cu devianța constructivă, doar atunci când conflictul normativ este foarte mare (t = 2.49, p < .05, N = 102). Mai mult, în al doilea studiu, pe lângă rezultatele asemănătoare cu primul studiu, efectul moderat al percepției unui conflict normativ este explicat și de nivelul de disconfort psihologic resimțit de către angajați (t = 3.84, p < .001, N = 633), altfel spus identitatea organizațională este asociată pozitiv cu devianța constructivă doar în condiția perceperii unui conflict normativ ridicat și totodată, atunci când este resimțit un disconfort psihologic mare.

Pentru mai multe detalii despre cadrul teoretic și empiric al studiului, acesta se regăsește în întregime aici:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.2194  

Prezentare realizată de dr. Cristina Maria Bostan

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software