Menu
Log in

Log in
  • Acasa
  • Scala pentru modificarea postului: Adaptare la limba romana

Scala pentru modificarea postului: Adaptare la limba română


Publicația: Psihologia Resurselor Umane

Cuvinte cheie: modificarea postului, validitate, fidelitate, JD-R

Articol: Insecuritatea calitativă a locului de muncă, satisfacția față de muncă și angajamentul organizațional: rolul mediator al percepției controlului

Autori: Oprea, B., T., Ștefan, M., C.

Anul publicării: 2015

Prezentare realizată de Florentina Linca

 

Adaptarea unei scale la o anumită limbă este un proces complex. Acest proces are două scopuri. Primul se referă la testarea de concepte cunoscute, intens studiate, pe o anumită populație, alta decât cea pe care s-au testat inițial și observarea manifestărilor acestora în plan comportamental într-un anumit context. Al doilea scop presupune evidențierea modului de exprimare în plan comportamental a unor caracteristici ale unui concept despre care nu se cunosc foarte multe informații. Cel de-al doilea scop l-au avut și autorii acestui studiu. Oprea și Ștefan au reușit să atragă atenția asupra unui concept cu implicații în creșterea performanței de la locul de muncă și în creșterea stării de bine a angajaților.

Introducere

În studiile inițiale cu privire la performanța de la locul de muncă s-a ignorat rolul pe care angajații îl au în modificarea activă a caracteristicilor posturilor pe care aceștia le dețin. După ce conceptul de modificare activă a caracteristicilor posturilor a fost introdus în literatura de specialitate, diverși autori au investigat factorii determinanți, influența acestuia asupra altor aspecte ale activității de la locul de muncă sau comportamentele specifice ale lui.

Astfel, au fost descoperite 4 dimensiuni distincte ale modificărilor active de la locul de muncă: creșterea resurselor structurale ale postului (se referă la creșterea varietăților resurselor, oportunităților de dezvoltare și a autonomiei), creșterea resurselor sociale ale postului (se referă la creșterea suportului social, a instruirii de către superiori și a feedback-ului), creșterea provocărilor postului (se referă la creșterea numărului de sarcini suplimentare de către angajat pentru a se evita plictiseala la locul de muncă, dar și pentru lărgirea ariei de activitate), diminuarea cerințelor postului (se referă la scăderea numărului de sarcini de la locul de muncă).

Bazându-se pe această explicitare a conceptului, Tims, Bakker și Derks (2012b) au realizat o scală, a cărei adaptare la limba română a fost făcută de către Oprea și Ștefan în cadrul cercetării de față.

Adaptarea scalei

Adaptarea Job Crafting Scale la limba română, sub denumirea de Scala pentru modificarea postului, a presupus traducerea itemilor de către unul dintre autori și retroversiunea de către celălalt autor, fără că acesta din urmă să aibă acces la varianta originală a scalei, aplicarea ei împreună cu alte scale ce măsurau: starea de bine subiectivă, performanța în muncă,  nivelul implicării în muncă și nivelul epuizării la locul de muncă, analiza de fidelitate a subscalelor scalei pentru modificarea postului, evaluarea validității de criteriu pe un lot de participnati din România, prin realizarea  corelațiilor dintre modificarea postului (cu subscalele acesteia) și epuizarea profesională, implicarea în muncă, performanța și starea de bine, analiza factorială confirmatorie, prin intermediul căreia se verifică dacă cele patru dimensiuni ale conceptului analizat, reunite într-un model, sunt potrivite pentru datele culese, analiza factorială exploratorie (deoarece modelul cu cele patru dimensiuni, factori, nu a fost confirmat la etapă anterioară, trebuia să se descopere structura fiecărei dimensiuni/ a fiecărui factor).

Participanți

Chestionarul a fost completat de un eșantion eterogen de 400 de participanți, dintre care 190 au primit doar Scala pentru modificarea postului în varianta creion hârtie, iar restul de 210 au primit în varianta on-line toate cele cinci instrumente, care vizau: modificarea postului (cu subscalele acesteia) și epuizarea profesională, implicarea în muncă, performanța și starea de bine. Cei 210 respondenți au fost recrutați prin intermediul rețelelor sociale și al emailului folosind metoda bulgărelui de zăpadă. De asemenea, nu au fost colectate date demografice, iar participarea acestora a fost anonimă.

Rezultate

Rezultatele corespund așteptărilor, modificarea postului (reprezentată de scorul global al scalei) a corelat pozitiv cu implicarea în muncă și performanța, însă nu a existat o corelație semnificativă între modificarea postului și epuizare și starea de bine. Structura factorială a scalei nu a fost confirmată.

Concluzii și implicații

Adaptarea Scalei pentru modificarea postului la limba română reprezintă doar un punct de plecare pentru investigarea acestui fenomen. Este nevoie și de alte cercetări care să studieze implicațiile fenomenului în activitatea de la locul de muncă. După ce managerii devin conștienți de modificarea postului, aceștia pot asista și încuraja angajații în astfel de comportamente, cu scopul de a crește productivitatea, atât la nivel individual, cât și la nivel de echipă.

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software